Dale varslar meir frislepp og liberalisering

Landbruksministeren varslar meir frislepp og fleire omkampar om Frp får halde fram i regjering. Han vil ikkje talfeste kutt i jordbruksstøtta.

Kutt: Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) seier han vil halde fram med liberalisering og frislepp, men han vil ikkje talfeste eit mål for kutt i støtta til jordbruket. Foto: Siri Juell Rasmussen
Kutt: Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) seier han vil halde fram med liberalisering og frislepp, men han vil ikkje talfeste eit mål for kutt i støtta til jordbruket. Foto: Siri Juell Rasmussen

Frp-punkt om jordbruk

Her er nokre av punkta i handlingsprogrammet til Frp fram til 2021. Frp vil:

- redusere næringssubsidiene

- at produksjon og priser skal styres av markedet

- avvikle konsesjons, bo- og driveplikten, samt odelsreguleringer

- fjerne systemet med markedsregulering og målpriser

- fjerne produksjonsbegrensninger, slike som kvoteordninger og konsesjonsgrenser

- åpne for tilgang til internasjonale markeder gjennom frihandelsavtaler

– Vi må rydde opp i landbrukslovgjevinga i stort. Mykje av lovverket er laga i ei anna tid og dårleg tilpassa dagens forhold, seier Dale til Nationen.

Vil ha meir liberalisering

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Frp ut mot Høyres strømpolitikk – vil hasteinnkalle Stortinget