Dale ber Omsetningsrådet vurdere å kreve tilbake pengar for støtte til eksport

Landbruksminister Jon Georg Dale ber Omsetningsrådet rydde opp i sauekjøtteksporten til Afghanistan og vurdere tilbakekreving av pengar. – Var utilsikta, svarar leiaren i rådet.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) ber Omsetningsrådet, her ved leiar Bjørg Tørresdal (t.h.), rydde opp i eksporten av sauekjøtt til Afghanistan og vurdere krav om tilbakebetaling av støtta som har gått til prisreduksjon på kjøttet. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix
Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) ber Omsetningsrådet, her ved leiar Bjørg Tørresdal (t.h.), rydde opp i eksporten av sauekjøtt til Afghanistan og vurdere krav om tilbakebetaling av støtta som har gått til prisreduksjon på kjøttet. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

Overskot av sauer og lam

Ved nyttår låg det 3200 tonn saue- og lammekjøtt på lager.

Omsetningsrådet godkjende ekstra frysefrådrag dekt av bondebetalt omsetningsavgift. Det gav opp mot 19,50 kr pr. kg (-30%) i priskutt. Prislapp: Over 40 mill. kr.

Pr 1. oktober er det eksportert 442 tonn småfekjøtt, ein firedel til u-landet Afghanistan.

I åra 2015, 2016 og så langt i 2017 har Innovasjon Norge innvilga 160 mill. kr i investeringsstøtte for sauer til 375 bønder.

Nationen omtalte sist veke at ekstraordinære priskutt finansiert med bondebetalt omsetningsavgift har bidratt til at over 100 tonn sauekjøtt er eksportert til Afghanistan. Afghanistan er definert som eit såkalla MUL-land, som er dei minst utvikla landa i verda. Desse landa har òg tollfri tilgang til den norske marknaden for å stimulere jordbruket i MUL-landa.

Priskutt betalt av bønder

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

EU-splid om levande dyreeksport