Bygger på dyrka jord utan at jorda er rapportert for bygging

Ein av kommunane som bygger ned mest jord i landet har ikkje rapportert inn den største utbygginga på årevis. Ein «glipp», ifølgje kommunalsjef.

Rapporteringssvikt: Time på Jæren har rapportert null i nedbygging av jord i 2018 trass i at ein plan for omregulering av over 200 mål blei vedtatt det året. Utbygginga skulle vore rapportert, ifølgje SSB. Time kallar det ein glipp. Her den nye skulen (bak) som snart er ferdig utbygd på dyrka jord på Bryne. Den dyrka jorda i framgrunnen har kommunen regulert til bustader. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Rapporteringssvikt: Time på Jæren har rapportert null i nedbygging av jord i 2018 trass i at ein plan for omregulering av over 200 mål blei vedtatt det året. Utbygginga skulle vore rapportert, ifølgje SSB. Time kallar det ein glipp. Her den nye skulen (bak) som snart er ferdig utbygd på dyrka jord på Bryne. Den dyrka jorda i framgrunnen har kommunen regulert til bustader. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Mímir Kristjánsson reagerer på «taleforbod» om nedbygging av matjord