Bygde landets største sauehus etter omstridd tilskotsendring

Vriding av tilskot mot stordrift har gitt fleire store bruk og fleire sauer. Bonden bak landets største sauehus er nøgd.

Saueutbygging: Det nye sauehuset som Inge Morten og Venke Tronstad har bygd i Etne i Hordaland har plass til 1200 sauer og er truleg landets største. Foto: Jan Kåre Ness
Saueutbygging: Det nye sauehuset som Inge Morten og Venke Tronstad har bygd i Etne i Hordaland har plass til 1200 sauer og er truleg landets største. Foto: Jan Kåre Ness

Overskot av sauer og lam

Overskot av sauer og lam har gitt stort priskutt. Oppbygginga av kjøtt på reguleringslager starta seinhausten 2014.

I jordbruksoppgjeret i 2014 blei tilskota lagt om. Nedtrapping og null i tilskot pr dyr over 300 sauer blei endra til ein flat sats pr dyr for alle med over 100 sauer og 273 mill. kr blei flytta for å doble slaktetilskot.

I åra 2015, 2016 og så langt i 2017 har 375 bønder fått 160 mill. kr i investeringsstøtte til ein vekst på 36.000 sauer.

Resultatet blei ifølgje bondeorganisasjonane ei omfordeling med meir pengar til store sauebruk og kutt for små bruk.

Fleire har mange sauer

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Vil redusere nitrogenutslipp ved å kjøpe opp land