Bondetoppar seier det ikkje vil bli reelle forhandlingar

Bondetoppane skuldar Venstre og regjeringspartia for å bryte inntektsmålet og seier forhandlinga Stortinget vil ha ikkje blir reell.

Inntektsstrid: Merete Furuberg (t.v.) i Småbrukarlaget og Lars Petter Bartnes i Bondelaget skuldar Venstre og regjeringspartia for å bryte Stortingets eige mål om å redusere inntektsgapet mellom bønder og andre grupper. Foto: Siri Juell Rasmussen

Jordbruksoppgjeret

Venstre braut forhandlinga med KrF, Sp, Ap og SV om auka ramme for jordbruksoppgjeret.

Venstre-forslaget om 625 mill. kr i ramme, som blir sendt tilbake til partane for sluttforhandlingar, får fleirtal med støtte frå Høgre og Frp.

KrF, Sp, Ap og SV vil ha ei ramme på 790 mill. kr som skal gi 16.700 kr, lik inntektsvekst som andre grupper i kroner.

Bondekravet var på 1450 mill. kr, 31.700 kr pr. årsverk. Tilbodet frå staten var på 410 mill. kr, 8000 kr pr årsverk, men staten skal ha vore villig til å strekke seg til 550 mill. kr.

Les også: Venstre-forslag får fleirtal - halverer veksten i kraftfôrprisen

– Gir auka inntektsgap

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
1 mnd til kun kroner 1,-

Helg+Digital

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
1 mnd til kun kroner 1,-

Komplett

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
1 mnd til kun kroner 1,-

Neste artikkel

– Mat og Landbruk er en viktig møteplass