Bondetopp seier importveksten viser at tollvernet er for svakt

Auka import av matvarer gir mindre rom for norskproduserte varer og auka prispress, ifølgje bondetopp.

Bekymra: Generalsekretær Olaf Godli i Norsk Bonde- og Småbrukarlag seier auka import pressar prisane og handlingsrommet for norske bønder. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

– Når importen av landbruksvarer aukar samtidig som veksten i folketalet flatar litt meir ut, så blir handlingsrommet for norskprodusert mat mindre. Det gir grunn til bekymring, seier Godli, som var ein av dei frammøtte på seminaret der tala for handelen med landbruksvarer blei lagt fram.

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

100 dager for 100 kr

Helg + Digital

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
100 dager for 100 kr

Komplett

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
100 dager for 100 kr

Neste artikkel

Senterungdommen kaller Unge Venstre-utspel om kjøt-kutt for hårreisande