Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bønder med ledninger i grunnen kan få kart-regning

Stortinget har tidligere sagt nei. Likevel kan det nå bli forskriftsfestet at grunneiere og entreprenører må betale for utlevering av kart når det er ledninger i grunnen.

– Det er uheldig at det ikke er innhentet innspill fra grunneierne når en stor andel av infrastrukturen i grunnen ligger på privat grunn, sier generalsekretær Sigrid Hjørnegård i Norges Bondelag. Foto: Siri E. Juell Rasmussen
– Det er uheldig at det ikke er innhentet innspill fra grunneierne når en stor andel av infrastrukturen i grunnen ligger på privat grunn, sier generalsekretær Sigrid Hjørnegård i Norges Bondelag. Foto: Siri E. Juell Rasmussen

Bondelaget og Maskinentreprenørenes Forbund reagerer.

– Ledningseiere disponerer ofte annen manns grunn gratis. Da blir det prinsipielt feil at de som belastes med ledningene i tillegg skal måtte betale for å få vite hvor kablene ligger på egen eiendom. Særlig når det er ledningseiers manglende kjennskap til egne ledninger som er årsaken, sier generalsekretær Sigrid Hjørnegård i Norges Bondelag i en pressemelding.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet er i ferd med å utarbeide forskrifter til plan- og bygningsloven paragraf 2-3 som skal tilrettelegge for effektiv utveksling av informasjon om ledninger i grunnen. I den forbindelse har departementet innhentet en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse hvor det foreslås at ledningseier skal kunne kreve betaling for utlevering av kart og kabelpåvisning.

– Våre entreprenører er opptatt av å ikke ødelegge kabler og annen infrastruktur når de graver. Da må de få vite hvor kablene ligger. Modellen som nå vurderes vil kun påføre grunneiere og entreprenører urimelige kostnader. Det er vår klare anbefaling at forslaget om brukerbetaling skrotes, sier administrerende direktør Julie Brodtkorb i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) i pressemeldingen.

Manglende involvering

Annonse

Samfunnsøkonomisk analyse har basert sin rapport på en spørreundersøkelse blant ledningseiere. Grunneierne har ikke blitt spurt, ifølge pressemeldingen fra Bondelaget og MEF.

– Det er uheldig at det ikke er innhentet innspill fra grunneierne når en stor andel av infrastrukturen i grunnen ligger på privat grunn. Dette særlig tatt i betraktning at det er grunneierne som kan ende opp med regningen, sier Sigrid Hjørnegård.

Carl Christian Fon, daglig leder for entreprenørbedriften Fon Anlegg AS og bonde, mener det kan bli dyrt for grunneier dersom forslaget om brukerbetaling vedtas.

– Entreprenøren må måle inn alle ledningene vederlagsfritt og sende en oversikt til ledningseier. Skal grunneier eksempelvis drenere et jorde, vil det medføre betydelige kostnader for grunneier dersom dreneringen berører flere ledningstraseer og flere ledningseiere, sier han i pressemeldingen.

I strid med stortingsvedtak

Spørsmålet om brukerbetaling har tidligere vært oppe i Stortinget. Organisasjonene mener forslaget som nå foreligger går mye lengre enn det Stortinget har åpnet for.

– Stortinget har lagt sterke begrensninger på når forbudet mot brukerbetaling kan fravikes i forskrift. Da er det overraskende at det nå likevel anbefales brukerbetaling som hovedregel. Det vil medføre at ledningseier kan skyve sine kostander ved påvisning over på grunneiere og entreprenører. Dette er ikke en løsning samfunnet er tjent med, sier Brodtkorb.

Neste artikkel

Åpner for gratis deltakelse på Bondens marked