Bønder fekk nær dobbelt så stor auke i kraftfôrprisen som venta

I dei to siste jordbruksoppgjera var veksten i kraftfôrprisen rekna til sju øre per kilo. Resultatet er nær det doble. Kraftfôrkostnadene for bønder har på to år auka med 8500 kroner per årsverk.

Kostnadsauke: Prisveksten på kraftfôr har auka nær dobbelt så mykje som føreset i jordbruksoppgjera dei to siste åra. På toppen kjem auka forbruk på grunn av dårlege avlingar, noko som pressar bondeinntekta ned. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Kostnadsauke: Prisveksten på kraftfôr har auka nær dobbelt så mykje som føreset i jordbruksoppgjera dei to siste åra. På toppen kjem auka forbruk på grunn av dårlege avlingar, noko som pressar bondeinntekta ned. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Største avgiftshopp på drivstoff på lenge: - Svekker matproduksjonen