Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bøndenes klimaforhandlinger med staten har stoppet opp

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag krever svar fra staten etter at framdriften i klimaforhandlingene har gått i stampe.

Kjersti Hoff, leder i Småbrukarlaget, og Lars Petter Bartnes, leder i Bondelaget, vil ha svar fra regjeringen. Foto: Siri Juell Rasmussen
Kjersti Hoff, leder i Småbrukarlaget, og Lars Petter Bartnes, leder i Bondelaget, vil ha svar fra regjeringen. Foto: Siri Juell Rasmussen

– Klimaendringene rammer allerede norske bønder, så la det ikke være tvil om at vi har det travelt. Men vi må bli enige om rammeverket for en klimaavtale først, dernest nivået for klimaforpliktelsen vår. Uten enighet om rammeverket reduseres forhandlingene til en lek med tall som verken klimaet eller bonden er tjent med, sier leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag i en pressemelding på Bondelaget.no.

Bondeorganisasjonene og staten har det siste året jobbet mot en klimaavtale for hvordan jordbruket skal ta sin del av oppgavene for å redusere klimagassutslippene.

I starten av februar oversendte bøndene et dokument til regjeringen med en rekke tiltak for å redusere utslippene. Bondelaget og Småbrukarlaget mener regjeringen ikke har svart på disse, og krever nå svar.

– Det har ikke vært noen store framskritt i forhandlingene siden de starta opp i juni i fjor. Det er beklagelig. Spørsmålet om hvordan bonden skal bidra til å redusere klimagassutslipp fra jordbruket og samtidig kunne fortsette å dyrke mat på norske jordressurser er en av de viktigste utfordringene vi står overfor, sier leder Kjersti Hoff i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Annonse

Landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) sendte 22. mai et brev til bondeorganisasjonene hvor hun ba om at det settes et måltall for utslippsreduksjon innenfor det utslippsregnskapet som finnes. Det var første gang siden 6. februar det var korrenspondanse mellom partene i disse forhandlingene. Ifølge bondeorganisasjonene vil kravet fra Bollestad om å holde seg innenfor det eksisterende utslippsregnskapet føre til at to tredeler av de klimatiltakene bøndene har kommet opp med, ikke inkluderes.

– Vi både kan og vil levere på gode klimaløsninger for norsk matproduksjon. Det er overraskende at regjeringa ber oss om å presentere et klimamål som i praksis utelukker et stort flertall av disse løsningene i en mulig klimaavtale for jordbruket, sier Bartnes.

– Utslippsregnskapet må forbedres. Derfor er det skuffende at regjeringa nærmest forskutterer at de ikke vil lytte til råd de selv har bedt om, sier Hoff.

Dette er andre gang på kort tid at en klima- eller miljøavtale ryker hvor Bondelaget og staten er blant partene. I mars i år strandet forhandlinger om en miljøavtale og et CO2-fond mellom næringslivet og staten.

– Dette er en viktig sak for regjeringen. Vi tar med oss tilsvaret fra jordbruket inn i videre prosess og i forhandlinger, skriver Olaug Bollestad i en e-post til Nationen.

Neste artikkel

«Bønder er i mindre grad berørt av koronaen»