Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bøndene og regjeringen er enige om en klimaavtale

Bondeorganisasjonene Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har blitt enige med regjeringen om en klimaavtale for jordbruket.

Denne gjengen møtes igjen for å signere en klimaavtale fredag. Fra venstre: Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag, klimaminister Ola Elvestuen (V), landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) og Kjersti Hoff i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Her fra overleveringen av forhandlingsdokument. Foto: Landbruksdepartementet.
Denne gjengen møtes igjen for å signere en klimaavtale fredag. Fra venstre: Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag, klimaminister Ola Elvestuen (V), landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) og Kjersti Hoff i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Her fra overleveringen av forhandlingsdokument. Foto: Landbruksdepartementet.

Bondelaget og Småbrukarlaget inviterer fredag Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) og Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) til Landbruksdirektoratets lokaler for å signere klimaavtalen som partene nå er enige om.

Partene tok nylig opp igjen forhandlingene etter at de hadde stoppet opp en lengre periode.

Elvestuen og Bollestad vil signere på avtalen på vegne av regjeringen, mens lederne i de to bondeorganisasjonene, Kjersti Hoff i Småbrukarlaget og Lars Petter Bartnes i Bondelaget vil signere på avtalen på vegne av jordbruket.

Statssekretær Widar Skogan (KrF) uttalte tidligere denne uken til Nationen at han hadde håpet å få på plass avtalen i løpet av juni måned, og nå er den allerede på plass. Skogan sa følgende til Nationen tirsdag denne uken:

Annonse

– Det er gjort et grundig arbeid allerede, ikke minst fra landbrukets side. Og landbruket og regjeringen har jo et felles mål her. Vi vil få til en avtale som både reduserer klimagassutslippene og øker karbonopptaket. Vi bør nok lande i løpet av juni, sa Skogan til Nationen.

En av konfliktene har gått på hva som skal telles som et klimabidrag. I bondeorganisasjonenes opprinnelige dokument med 31 forslag, var det en rekke forslag som ikke gikk innenfor det eksisterende klimaregnskapet.

Skogan sa også at denne problematikken var noe som har løst seg i de siste forhandlingsrundene.

– Jordbruket har levert et grundig dokument på 31 klimatiltak, der noen er innenfor og noen utenfor det som i dag telles. Men de som er utenfor, gir like fullt en klar klimagevinst. Klimaavtalen må innrettes slik at alle bidrag kan regnes med, sa Skogan.

Neste artikkel

Står uten veterinær på vakt tre av fire helger