Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bondelaget: – Retningen mot færre og større gårdsbruk videreføres

Norges Bondelag mener strukturendringene i landbruket fortsetter i feil retning som følge av statens tilbud i jordbruksforhandlingene.

– Dette er en annerkjennelse av at inntektsnivået i landbruket må heves, men det legges inn altfor lite. Samtidig forutsetter dette en bedring av markedene som vi mener ikke er realistisk i 2020, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag om statens tilbud i jordbruksforhandlingene. Foto: Siri Juell Rasmussen
– Dette er en annerkjennelse av at inntektsnivået i landbruket må heves, men det legges inn altfor lite. Samtidig forutsetter dette en bedring av markedene som vi mener ikke er realistisk i 2020, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag om statens tilbud i jordbruksforhandlingene. Foto: Siri Juell Rasmussen

Staten la fram sitt tilbud i jordbruksforhandlingene tirsdag. Bondelaget mener tilbudet fra staten er et svar på jordbrukets krav, hvor hovedprioriteringene var et økonomisk løft for frukt, grønt og kornbøndene, og en styrking av små- og mellomstore gårdsbruk.

– Vi registrerer at staten ikke følger oss på de fleste av strukturgrepene vi har tatt. Dette er grep vi mener er nødvendig for å bruke jorda over hele landet. Dette tilbudet gir ikke mye rom for reelle satsinger og videreutvikling, og det kan virke som om målet nå er å holde næringa flytende i samme retning som tidligere, sier forhandlingsleder for jordbruket og leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, i en pressemelding.

Tilbudet fra staten har ei ramme på 1 milliard kroner.

Annonse

– Det kreves 890 millioner bare å kompensere for økte kostnader det neste året. Da gjenstår det ikke mye å bruke til satsinger og inntektsvekst. Det gir et utfordrende utgangspunkt for veien videre, sier Bartnes.

Jordbruket la i sitt krav til rette for en inntektsøkning for bøndene på 31.000 kroner pr. årsverk. Dette ville redusert inntektsavstanden mellom næringa og andre grupper i samfunnet. I sitt tilbud legger også staten opp til en heving av inntektsnivået i næringa.

– Dette er en annerkjennelse av at inntektsnivået i landbruket må heves, men det legges inn altfor lite. Samtidig forutsetter dette en bedring av markedene som vi mener ikke er realistisk i 2020, sier Bartnes.

Neste artikkel

Arbeiderpartiet og Fellesforbundet krever lovendringer etter avsløring