Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bondelaget og Norskog: Lisensjakta på ulv bør starte tidligere på høsten

Norges Bondelag og Norskog ser positivt på at jaktperioden på ulv blir forlenget utover våren, men de er ikke like fornøyd med at man ikke kan starte jakta før 1. desember.

Klima- og miljødepartementet endret nylig jaktperioden for lisensfelling av ulv fra 1. oktober-31. mars til 1. desember-31. mai. Foto: Creative Commons
Klima- og miljødepartementet endret nylig jaktperioden for lisensfelling av ulv fra 1. oktober-31. mars til 1. desember-31. mai. Foto: Creative Commons

– Det er vel og bra at de utvider til slutten av mai, slik at man får flere jaktdøgn med sporsnø. Samtidig endrer de fra 1. oktober til 1. desember. Dette er en periode med elgjakt, og da er det jegere i skogen uansett, sier administrerende direktør Arne Rørå i skogeierorganisasjonen Norskog.

Klima- og miljødepartementet endret nylig jaktperioden for lisensfelling av ulv fra 1. oktober-31. mars til 1. desember-31. mai. Målet med endringen er å få jaktet mer ulv på snø, noe som gjør jakten enklere.

– Håpet er at dette skal sørge for redusert tap av beitedyr og at vi får en mer effektiv lisensfelling, sa statssekretær Atle Hamar (V) i Klima- og miljødepartementet.

Samtidig argumenter han for at de har kortet ned jakten på høsten med at man ikke vil skyte såkalte genetiske viktige ulver.

Annonse

– Når vi korter inn jakta på høsten sørger det for mindre innavl i stammene. Genetiske viktige ulver fra Finland og Russland dukker oftest opp om høsten. Da har man mindre mulighet for å skyte disse, sa han.

Arne Rørå, administrerende direktør i Norskog, mener effektivt uttak av ulv er viktigst. Foto: Siri Juell Rasmussen
Arne Rørå, administrerende direktør i Norskog, mener effektivt uttak av ulv er viktigst. Foto: Siri Juell Rasmussen

Rørå i Norskog mener at et effektivt uttak er det viktigste.

– Det argumenteres med at det kommer genetisk viktig ulv, som, genetisk viktig eller ei, befinner seg i et område vi ikke skal ha ulv i. Poenget må være å få et system for uttak så effektiv som mulig. Det gjør man med å overlappe elgjakta, sier han.

Leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag mener departementets avgjørelse er et steg i riktig retning.

– Det er viktig for beitenæringa at regjeringa forlenger perioden for lisensjakt av ulv utenfor ulvesona fram til 31. mai. De siste åra har vi hatt flere eksempler på at ulv observert i beiteområder for sau i perioden april og mai har gjort store skader utover i beitesesongen. Ved å forlenge lisensfellingsperioden ut mai måned, kan lokale lisensjegere nå felle slike ulver før de gjør skade. Dette er et skritt i riktig retning, selv om vi mener at jakta også burde starte en måned tidligere på høsten, sier Bartnes.

Neste artikkel

Ap avviser at deres ulveforslag bryter internasjonale avtaler