Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bondelaget ber om fortgang i deler av utregningen til bondeinntekten

Norges Bondelag mener det er viktig å starte med en leveranse når det gjelder jordleie og kvoteleie.

Norges Bondelag ber om en delleveranse fra inntektsutvalget for jordbruket. Foto: Lars Bilit Hagen
Norges Bondelag ber om en delleveranse fra inntektsutvalget for jordbruket. Foto: Lars Bilit Hagen

I et brev til ekspertutvalget for inntektsmåling i jordbruket i Landbruks- og matdepartementet ber Norges Bondelag om en delleveranse fra inntektsutvalget for jordbruket tidsnok til jordbruksforhandlingene neste vår 2022.

I brevet, som er signert leder Bjørn Gimming og generalsekretær Sigrid Hjørnegård i Norges Bondelag, viser de til at utvalget i mandatet blir bedt om å «vurdere muligheter for og konsekvenser av alternative måter å regnskapsføre kjøp/leie av ikke avskrivbar kapital som jord og melkekvoter».

Annonse

«Norges Bondelag ber om at dette punktet i mandatet leveres som en delutredning tidsnok til at Budsjettnemnda for jordbruket kan ta hensyn til dette i grunnlagsmaterialet som presenteres våren 2022, og til at partene i jordbruksforhandlingene kan ta hensyn til det i jordbruksforhandlingene 2022. Da må også Totalkalkylen modifiseres for å ta hensyn til dette, slik også utvalget blir bedt om å vurdere i mandatpunktet over», skriver Gimming og Hjørnegård.

Bondelaget påpeker også at de i lang tid har «Pekt på det misforhold at kostnader til jordleie og kvoteleie regnes som internomsetning og ikke kommer inn på kostnadssida i Totalkalkylen, på tross av at det utgjør en betydelig kostnad som har økt kraftig de siste tiåra».

Neste artikkel

Eplebonde og journalist skal gi råd til landbruksministeren