Tenke og tale: Når to personar som begge er interessert i sau møtest, blir det lett mange og lange samtalar. Agnete Fauskrud og Kjell Ivar Bergehagen har i år vore med i mentorordninga i landbruket. Foto: Morten Berntsen, NLR
Tenke og tale: Når to personar som begge er interessert i sau møtest, blir det lett mange og lange samtalar. Agnete Fauskrud og Kjell Ivar Bergehagen har i år vore med i mentorordninga i landbruket. Foto: Morten Berntsen, NLR

Bonde hjelper bonde i mentorordning

Oppover ein bratt bakke i Ringsaker går sauebøndene Agnete Fauskrud og Kjell Ivar Bergehagen og diskuterer saueavl. Dei er med i mentor­ordninga i landbruket.

Mentorordninga i landbruket

Toårig prøveprosjekt. Første året er 2017.

Finansiert over jordbruksavtalen.

Når prøveprosjektet er over, vil det bli evaluert for å finne ut om det skal vidareførast.

Norsk landbruksrådgiving organiserer prosjektet.

Dei som vil vere med, anten som unge bonde, eller har lyst til å vere mentor, kan melde seg til landbruksrådgivinga.

Fristen for å melde seg er 1. desember.

Mentorane får ei godtgjering på 8000 kroner for innsatsen.

Det var til det arbeidet ho ønskte seg ein mentor, og så vart ho kopla saman med Kjell Ivar Bergehagen (64).

Øyremerka pengar

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

3 uker gratis


Komplett

Bestill

3 uker gratis

Neste artikkel

Noah krev konsekvensar etter geitegard-avsløring