Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bollestad: Mattilsynet har "må-oppgaver" under koronautbruddet

Selv om Mattilsynet kutter ned på antallet besøk hos dyrehold, vil de reise ut dersom det er snakk om mer alvorlige saker. Hun forteller også at tilsynene i svinekampanjen er utsatt.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad forteller at Mattilsynet fortsatt vil følge opp alvorlige situasjoner. Her i møte med administrerende direktør i Mattilsynet, Ingunn Midttun Godal. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
Landbruks- og matminister Olaug Bollestad forteller at Mattilsynet fortsatt vil følge opp alvorlige situasjoner. Her i møte med administrerende direktør i Mattilsynet, Ingunn Midttun Godal. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Mattilsynets rutinetilsyn hos bønder er utsatt på grunn av koronasmitten.

– Det vil være tilfeller vi ikke klarer å følge opp godt nok, har Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet tidligere sagt til Nationen.

At Mattilsynet har kuttet i sin virksomhet har bekymret Sosialistisk Venstrepartis Arne Nævra, som derfor sendte et skriftlig spørsmål til landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

"Det er varslet at Mattilsynet skal utsette flere rutinetilsyn for å begrense kontakt mellom mennesker. Imidlertid er det få mennesker involvert i slike tilsyn, og jobben de utfører er svært viktig. Hvordan vil statsråden sikre at ikke dyrene blir skadelidende som følge av koronautbruddet?" spør han i brevet.

"Må-oppgaver"

Landbruksminister Bollestad forteller i sitt svar at Mattilsynet har nedskalert sin fysiske tilsynsaktivitet under korona-pandemien, for å hindre spredning av viruset. Hun peker videre på at dersom smitten sprer seg innad i Mattilsynet, vil dette føre til at det er færre til å gjennomføre samfunnskritiske oppgaver.

Hun forteller samtidig på at Mattilsynet har en liste over "må-oppgaver" som skal gjennomføres også under utbruddet av korona.

"For dyrevelferd omfatter listen forholdene som også er prioritert under normale forhold", skriver hun og lister opp seks punkter:

– Alvorlige bekymringsmeldinger

– Alvorlig vanskjøtsel og kriminalitet mot dyr

– Avvikling av dyrehold som dyreholderen ikke gjennomfører selv etter pålegg fra Mattilsynet

– Oppfølging av kronisk dårlige dyrehold

– Dyrevelferd i slakteri

– Transportdyktighet for dyrene og reiseplan for dyretransporter ut av landet

Utsetter tilsyn i kampanje

Når det gjelder tilsynskampanjen for gris som skal gjennomføres i år, forteller ministeren at Mattilsynet har utsatt selve tilsynsperioden.

"Det skyldes blant annet at det ikke er mulig å gjennomføre de planlagte fysiske kursene for inspektørene nå på våren. Kampanjearbeidet fortsetter, og planlegging og utvikling av tilsynsmateriell pågår for fullt".

Peer Ola Hofmo i Norsvin forteller til Nationen at tilsynsperioden er utsatt til 1. januar 2021 og skal vare fram til 31. desember 2021.

– Den skulle startet 1. september, men på grunn av problemer med å samle inspektørene i Mattilsynet til å forberede seg ble det utsatt til 1. januar 2021, sier han.

Ifølge informasjon Nationen har fått skyldes dette at Mattilsynets ansatte har måttet prioritere andre oppgaver som følge av koronasituasjonen, og at det ikke er mulig å gjennomføre fysiske samlinger.

Hofmo forteller at de ønsker kampanjen velkommen, men at han skjønner at tilsynsperioden nå blir utsatt.

– Vi er ikke mot at den startet tidligere, men det er viktig at Mattilsynet for gjennomført de planlagte samlingene slik at det ikke blir forskjellige vurderinger fra Mattilsynets side, sier han.

Midlertidig forordning

Mattilsynet ser på om det er oppgaver som kan løses på andre måter, for eksempel digitalt. Bollestad viser til at EU har en midlertidig forordning som åpner for alternative måter å gjennomføre offentlige kontroller på.

"Jeg vil også minne om at det ikke alltid er nødvendig med fysisk besøk for å følge opp en sak. Dokumentasjon om dyreholdet i form av bilder, video, slaktelister, veterinærjournal, kvittering for bestilt fôr og utført vedlikehold, er eksempler på undersøkelsesmetoder som kan gjennomføres uten fysisk oppmøte", skriver Bollestad.

Neste artikkel

Landbruket spilte en viktig rolle i Norges nei til EF