Bokfører store utslepp av CO2 frå nedbygging av jord

Frå 2010 til 2018 bokførte Norge 940.000 tonn i CO2-utslepp frå nedbygging av dyrka jord og beite. Det tilsvarar utsleppa frå ein halv million bilar. Tapt karbonbinding og indirekte utsleppseffektar kjem i tillegg.

Klimaeffekt: Den direkte klimaeffekten av nedbygging av dyrka jord og beite som Norge har rapportert inn til FN frå 2010 til 2018 svarar til utsleppa frå ein halv million bilar. Indirekte effektar i form av nydyrking av anna areal i inn- eller utland gir truleg mangedobling av utsleppa i tillegg. Den framtidige karbonbindinga i jorda som også går tapt kjem på toppen. Her frå utbygginga av ny ringveg ved Nærbø i Hå på Jæren i 2015. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Klimaeffekt: Den direkte klimaeffekten av nedbygging av dyrka jord og beite som Norge har rapportert inn til FN frå 2010 til 2018 svarar til utsleppa frå ein halv million bilar. Indirekte effektar i form av nydyrking av anna areal i inn- eller utland gir truleg mangedobling av utsleppa i tillegg. Den framtidige karbonbindinga i jorda som også går tapt kjem på toppen. Her frå utbygginga av ny ringveg ved Nærbø i Hå på Jæren i 2015. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Tilveksten av ungskog tilfredsstiller ikke lovverket: – Den er for dårlig