Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bioteknologirådet foreslår å myke opp GMO-regelverket

Et flertall på 18 av 20 medlemmer i Bioteknologirådet foreslår i en uttalelse som offentliggjøres tirsdag å myke opp regelverket for genmodifiserte organismer.

GMO-åpning: Bioteknologirådet med leder Kristin Halvorsen i spissen vil myke opp regelverket for genmodifiserte organismer. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
GMO-åpning: Bioteknologirådet med leder Kristin Halvorsen i spissen vil myke opp regelverket for genmodifiserte organismer. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

Rådets flertall anbefaler en nivådeling i genteknologiloven slik at enkelte typer GMO-er utløser en meldeplikt i stedet for krav om en full godkjenningsprosess.

Flertallet ønsker å beholde kravet om merking av alle typer genmodifiserte organismer (GMO-er), men foreslår at merkingen differensieres for å gjenspeile relevante forskjeller.

– Flertallet i Bioteknologirådet ønsker at genteknologi enklere kan tas i bruk til ønskede formål, samtidig som vi ivaretar genteknologilovens krav til helse, miljø, bærekraftig utvikling, samfunnsnytte og etikk. Forslaget viderefører myndighetenes mulighet til å gripe inn ved behov, sier Bioteknologirådets leder Kristin Halvorsen, som stemte med flertallet i rådet.

Les hele uttalelsen til Bioteknologirådet her.

De siste årene har nye metoder for genmodifisering skapt debatt om regulering av GMO-er. Dette gjelder ikke minst CRISPR-metoden, som gjør det mulig å gjøre genetiske endringer i planter, dyr og mikroorganismer uten å sette inn fremmed arvemateriale fra andre arter.

Annonse

Les også: Regjeringen nekter import av genmodifisert raps og mais

Flere norske forskningsmiljøer har tatt i bruk CRISPR-metoden for å utvikle blant annet matplanter som er mer motstandsdyktige mot sykdom, og steril oppdrettsfisk som ikke kan formere seg med villfisk hvis den rømmer.

Mindretallet på to rådsmedlemmer ønsker å beholde dagens system som stiller særskilte krav til godkjenning av alle genmodifiserte organismer.

Neste artikkel

Skogeiere har mottatt 870 millioner i tilskudd til vei