Ber Stortinget tøyle kjedemakta og løfte bondeinntekta

Makta til matkjedene må tøylast og inntekta til bønder må opp krev bondetoppar, som ber Stortinget ta grep etter framlegginga av nye tal.

Matmakt: Stortinget må ta grep for å regulere makta til matkjedene krev Lars Petter Bartnes, leiar i Norges Bondelag, og Kjersti Hoff, leiar i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Krava kjem i kjølvatnet av nye tal som viser svikt i inntekta i jordbruket og store og aukande formuar og inntekter for kjedene. Foto: Siri Juell Rasmussen
Matmakt: Stortinget må ta grep for å regulere makta til matkjedene krev Lars Petter Bartnes, leiar i Norges Bondelag, og Kjersti Hoff, leiar i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Krava kjem i kjølvatnet av nye tal som viser svikt i inntekta i jordbruket og store og aukande formuar og inntekter for kjedene. Foto: Siri Juell Rasmussen
Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Økonom: – Bønder subsidierer storsamfunnet