Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bartnes om tilbudet: – Det provoserer meg

– Regjeringa viser ingen vilje til å følge opp Stortingets vedtatte landbrukspolitikk og svarer ikke på de største utfordringene i norsk landbruk, sier lederen i Norges Bondelag.

Leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag ankommer Landbruks- og matdepartementet for å motta tilbudet fresag morgen. Foto: Siri Juell Rasmussen

I dag klokka 10.00 fikk bondeorganisasjonene statens tilbud i jordbruksoppgjøret. Staten tilby bøndene en pakke på 410 millioner kroner og det er ikke leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag fornøyd med.

LES OGSÅ: Her er bøndenes krav til staten i jordbruksoppgjøret

– For å øke den norske matproduksjonen må det lønne seg å bruke alle norske jordbruksarealer til matproduksjon. Regjeringa gir ikke et løft til de små og mellomstore brukene, sier han i en pressemelding.

Han mener at tilbudet er en videreføring av politikken regjeringen har forsøkt å føre de tre siste årene.

– Her tar regjeringa en omkamp på landbrukspolitikken Stortinget ikke ville vedta. Det provoserer meg, sier Bartnes.

Les alt om jordbruksoppgjøret her!

Annonse

Politisk redaktør Kato Nykvist kommenterer tilbudet.

Staten mener på sin side at tilbudet vil gi et godt grunnlag for små og store gardsbruk i hele landet.

– I samsvar med Stortingets behandling av jordbruksmeldingen legger staten i tilbudet vekt på å styrke grunnlaget for den geografiske produksjonsfordelingen (arbeidsdelingen mellom landsdelene) og gi muligheter for både små og store gardsbruk i hele landet. Dette er gjort ved å stimulere bruken av utmarksressursene, øke kornproduksjonen på arealer som er egnet til dette, styrke distrikts- og strukturtilskuddene til grasbasert husdyrhold og redusere støtten til grasbasert husdyrhold i kornområdene. Staten prioriterer å styrke mulighetene for vestlandsbøndene, og legger opp til en klar forbedring av inntektsmulighetene i produksjon av korn og frukt og grønnsaker, skriver Landbruks- og matdepartementet i en pressemelding.

Videre skriver departementet at jordbrukspolitikken skal legges om i en mer miljø- og klimavennlig retning.

– Staten foreslår derfor en rekke tiltak for å bidra til å redusere utslippene per produsert enhet og tilpasse produksjonen til et klima i endring. Det vil også bli gjort et betydelig arbeid innen forskning og kunnskapsutvikling, slik Stortinget understreker behovet for. Staten foreslår å øke satsen for tilskudd til grøfting av jordbruksjord til 1500 kroner pr dekar, står det i pressemeldingen.

Neste artikkel

Listar opp nye forslag til klimakutt i jordbruket