Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bane Nor ønsker tettere dialog med reindriftsnæringen

I fjor ble 514 tamrein påkjørt av toget. 2018 startet med seks nye døde rein. Bane Nor vil ha tettere dialog med reindriftsnæringen for å få tallene ned.

I fjor ble 514 tamrein påkjørt av toget. 2018 startet med seks nye døde rein. Bane Nor vil ha tettere dialog med reindriftsnæringen for å få tallene ned. Foto: John Erling Utsi / NTB scanpix

Over 200 rein er blitt påkjørt av tog langs Nordlandsbanen bare de siste ukene. Som følge av det har også ni ørner blitt påkjørt fordi de forsyner seg av de døde dyra.

Områdedirektør Thor Brækkan i Bane Nor sier til NRK at situasjonen er uakseptabel. Kostnaden for de påkjørte dyrene i 2017 er på over fem millioner kroner.

I begynnelsen av 2017 ga Bane Nor Norsk institutt for naturforskning i oppdrag å skaffe mer kunnskap om tilstanden langs Nordlandsbanen.

– Av funnene i rapporten er det spesielt tre løsninger som går igjen. Det ene er å få ned antallet rein, det andre er å kjøre saktere og det siste er å bygge viltgjerder, sier Brækkan.

Annonse

Tallene for 2017 er de høyeste siden 2010, hvor i overkant av 600 tamrein ble påkjørt. Det er allerede satt opp gjerder på deler av strekningen, men i år går de i gang med ytterligere bygging av gjerder, i første omgang mellom Mosjøen og Kvalfors.

– Vi har bygget 21 kilometer gjerde de siste årene og nå setter vi i gang byggingen av nye gjerder i år, sier områdedirektør Thor Brækkan.

Neste artikkel

Fjerner kua fra kommunevåpenet