Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Avslår konsesjonssøknaden på Staur Gård

Formannskapet i Stange kommune har avslått søknaden om konsesjon på Staur gård.

Staur Gård i Stange ble solgt i 2019. Foto: Tegneby & Grønnerød Landbruksmegling
Staur Gård i Stange ble solgt i 2019. Foto: Tegneby & Grønnerød Landbruksmegling

Grunnen til avslaget er den høye prisen på 61 millioner, skriver Stangeavisa.

Det er Oslo-advokaten Ola Haugen som kjøpe gården fra Landbruks- og matdepartementet i desember i fjor. Han ba om å få drive gården, men ønsket ikke å bo på gården.

Lokale bønder var med i budkampen, men nådde ikke opp, etter at kjøpesummen til slutt endte 17 millioner kroner over takst.

Vilkåret for å få konsesjon er at «den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling».

Støttet rådmannens innstilling

Arbeiderpartiets fire medlemmer i formannskapet stemte for å innvilge konsesjonen til Haugen. De mente prisen på 61 millioner kroner kunne forsvares ut fra den høye kulturhistoriske verdien på gården, skriver avisa. De støttet dermed rådmannens innstilling i saken.

Frp, Høyre, Senterpartiet og SV stemte mot, og gav grunnen at prisen ikke kan forsvares ut fra driftsgrunnlaget på gården, slik konsesjonsloven krever.

Annonse

Sps Aasa Gjestvang la fram forslag i møtet om å avvise konsesjonen og heller sende saken tilbake til Landbruksdepartementet med oppfordring om å finne en egnet kjøper til gården, og en riktigere pris.

Advokat Ola Haugen virket tydelig frustrert etter avslaget, skriver Stangeavisa. Han var til stede i formannskapssalen, men var ikke interessert i å snakke med mediene.

Da han fikk spørsmål fra avisa om han kom til å anke avgjørelsen, svarte han «ingen kommentar».

Mente prisen kunne forsvares

Søknaden om konsesjon ble sendt kommunen i februar. Der skrev advokaten at han forstod at boplikt normalt blir stilt som vilkår for konsesjon ved kjøp av landbrukseiendommer.

I søknaden forsvarte han også kjøpsprisen.

"Det ble fra statens side gitt beskjed om at bud under takst ikke ville bli akseptert, og at en forventet at prisen ville bli høyere. Hovedårsaken til at jeg kan forsvare å betale en kjøpssum som ligger 17 millioner over taksten, er at jeg ser et vesentlig inntektspotensial i gjestevirksomheten", skrev han.

Neste artikkel

– En stor gavepakke til svenske myndigheter og bedrifter