Aukar mjølkeprisen etter større overskot i Tine

Overskotet i Tine Råvare blei langt høgare enn budsjettert i fjor. Det gir bøndene høgare mjølkepris.

Ringverknader: Større overskot i Tine Råvarer fører til inntektshopp for mjølkebønder. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

Sidan rekneskapen til Tine Råvare over tid skal gå i null, fører større overskot til at mjølkeprisen til bøndene blir oppjustert.

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

8 uker for 199,-

Helg+Digital

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
8 uker for 249,-

Komplett

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
8 uker for 299,-

Neste artikkel

Striden i Norsk Sau og Geit: Har fått innsyn i påståtte bekymringsmeldingar