Auka dødelegheit for frittgåande høner

Frittgåande høns har dobbelt så høg dødelegheit som høns i miljøbur. Dyrevernalliansen rår likevel butikkane til å satse på egg frå frittgåande høns.

Døyr oftare: Dødelegheita er høgare for frittgåande verpehøns enn for høns i bur med miljøinnreiing. Foto: Benjamin Hernes Vogl
Døyr oftare: Dødelegheita er høgare for frittgåande verpehøns enn for høns i bur med miljøinnreiing. Foto: Benjamin Hernes Vogl

Nye tal frå Norturas eggkontroll viser at frittgåande verpehøns har dobbelt så høg dødelegheit som for høns i miljøbur. For verpehøns i miljøbur var dødelegheita på to prosent første halvår i år. For frittgåande høns var dødelegheita på 4,7 prosent i same tidsrom. Tal frå Animalia viser at dødelegheita har vore betydeleg høgare for frittgåande høns kvart år sidan 2007.

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Vil redusere nitrogenutslipp ved å kjøpe opp land