Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Argentina åpner for GMO-hvete som første land i verden

Verdens fjerde største eksportør av hvete, Argentina, åpner for dyrking og salg av genmodifisert hvete.

Foto: Mariann Tvete
Foto: Mariann Tvete

Hveten som nå er godkjent av argentinske myndigheter er genmodifisert slik at den er mer motstandsdyktig mot tørke. Argentina blir dermed det første landet som åpner for GMO-hvete.

Argentina er verdens fjerde største eksportør av hvete, og ber nå Brasil gjøre en vurdering av om GMO-hveten kan godkjennes også der. 45 prosent av hveten Argentina eksporterer går til nabolandet.

Fakta

Dette er genmodifisering (GMO)

Genmodifiserte produkter består av, inneholder eller er fremstilt fra mikroorganismer, dyr eller planter som har fått endret sine arveegenskaper med moderne genteknologi.

Formålet med bruk av GMO er å overføre nye egenskaper til organismen som det er vanskelig eller umulig å få fram ved vanlig foredling og avling. Gjennom teknologien kan man flytte gener mellom ulike arter og tilføre organismer nye egenskaper, for eksempel gi planter bedret motstandsdyktighet mot plantevernmidler, tørke eller insekter.

Næringsmidler og fôrvarer produsert fra genmodifiserte organismer er ikke tillatt omsatt eller markedsført i Norge med mindre Mattilsynet har godkjent dette. Det finnes per i dag ingen godkjente mat- eller fôrprodukter under matloven. Dette betyr at det ikke skal forekomme produkter på det norske markedet som er merket med at de er genmodifisert eller inneholder genmodifiserte ingredienser.

Kilder: Mattilsynet/Norges Bondelag

Annonse

HB4-hveten, som det genmodifiserte kornet heter, er utviklet av det argentinske bioteknologiselskapet Bioceres.

– Nå må vi gå ut i verden og overbevise folk om at dette er superbra og klare å skape markeder for denne hveten, som er et evolusjonært sprang, sier direktør Federico Trucco i selskapet.

En norsk undersøkelse fra Forbruksforskningsinstituttet SIFO viser at en av fire mener genmodifisert mat er nødvendig for et bærekraftig landbruk. 37 prosent mener derimot at en utvikling uten GMO er nødvendig for et bærekraftig landbruk. Hele 38 prosent svarer vet ikke om et en landbruk med eller uten GMO vil være mest bærekraftig.

Neste artikkel

Økt etterspørsel gjør at tollen for første gang settes ned