Ap: – Risiko for at eigarskapen ikkje lenger blir lokal

Knut Storberget i Ap slaktar prosessen rundt endringa av konsesjonsloven. Han seier det er risiko for at eigarskapen ikkje lenger blir lokal og at dei med mest pengar vil overta.

Knut Storberget (t.h.) i Ap slaktar prosessen rundt endringa av konsesjonsloven for landbrukseigedommar. Her saman med frå venstre: Lars Petter Bartnes i Bondelaget og Ap-leiar Jonas Gahr Støre. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

Eigedomsreglar

Omsetninga av landbrukseigedom er regulert av konsesjonsloven og jordlova. Målet er eit «effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer» og sikre eigarforhold som «er mest gagnlige for samfunnet».

Venstre sikrar regjeringa fleirtal til å heve arealgrensa for konsesjon, buplikt og odel frå 25 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord til 35 dekar og oppheve priskontrollen på reine skogeigedommar.

Forslaget om fritak for konsesjon for kjøp av tilstøytande eigedommar får ikkje fleirtal.

Med 35 mål som grense vil 6 av 10 landbrukseigedommar ha fritak frå buplikt og odel.

Les også: Frislepp av skogprisar splittar bønder og skogeigarar

Slaktar lovprosessen

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
1 mnd til kun kroner 1,-

Helg+Digital

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
1 mnd til kun kroner 1,-

Komplett

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
1 mnd til kun kroner 1,-

Neste artikkel

Norges Pelsdyralslag: – Et varsku til resten av næringslivet