Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Antibiotikabruken er kuttet med 10 prosent

Målet om å redusere bruken av antibiotika til matproduserende dyr med 10 prosent innen 2020, er allerede nådd, viser nye tall.

Det gis stadig mindre antibiotika til dyr som brukes til matproduksjon, som kylling, svin og storfe. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
Det gis stadig mindre antibiotika til dyr som brukes til matproduksjon, som kylling, svin og storfe. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

I 2017 ble det brukt 5.528 kg antibiotika til matproduserende landdyr. Det er en nedgang på cirka 10 prosent sammenlignet med 2013 og cirka 40 prosent siden 1995. Målet om å redusere bruken med 10 prosent i løpet av perioden 2013–2020 er dermed allerede nådd.

Forbruk av antibiotika til oppdrettsfisk er fortsatt historisk lavt og var i 2017 på 535 kg (rensefisk utelatt). Forbruket av antibiotika til hund og katt var på 359 kg i 2017 og er på god vei nedover.

Det viser resultater fra overvåkingen i 2017 av antibiotikaforbruk til dyr, samt antibiotikaresistens i bakterier fra dyr og i mat i overvåkingsprogrammet NORM-VET (Norsk overvåkingsprogram for antibiotikaresistens i mikrober fra fôr, dyr og næringsmidler). Rapporten ble lagt fram mandag.

Systematisk jobbing

– Dette reflekterer at husdyrnæringen i Norge, sammen med veterinærer og bønder, i lang tid har jobbet systematisk med å redusere bruken av antibiotika til matproduserende dyr – både gjennom forebyggende helsearbeid og gjennom riktig bruk av antibiotika, sier seniorforsker Kari Grave ved Veterinærinstituttet.

Veterinærinstituttet koordinerer overvåkingsprogrammet NORM-VET på oppdrag for Mattilsynet, samt overvåkingen av antibiotikaforbruket til dyr.

– Vi i Norge er i en særstilling, men det er viktig at vi ikke slår oss på brystet. Små besetninger og et sterkt grensevern har gjort at vi har det gode utgangspunktet, sier administrerande direktør Harald Gjein i Mattilsynet. Foto: Siri Juell Rasmussen
– Vi i Norge er i en særstilling, men det er viktig at vi ikke slår oss på brystet. Små besetninger og et sterkt grensevern har gjort at vi har det gode utgangspunktet, sier administrerande direktør Harald Gjein i Mattilsynet. Foto: Siri Juell Rasmussen

– Antibiotika svømmer rundt oss

– Vi er heldige i Norge som det gode samarbeidet mellom humansiden og veterinærsiden. Samtidig har vi en ansvarlig næring som bidrar sterkt til den gode statusen vi har i Norge, sier administrerende direktør i Mattilsynet, Harald Gjein.

– Innen svineproduksjonen har vi hatt et ekstremt forsøk de siste årene for å holde MRSA ute av norske svinebesetninger. Det har vi lykkes med takket være god innsats fra næringen, veterinærsiden, forvaltningen og fra kunnskapssiden, altså Veterinærinstituttet, sier Gjein.

Annonse

Gjein mener at vi må passe på at vi beholder den situasjonen Norge er i, og at vi ikke må hvile på laurbærene.

– Vi bader i et globalt badekar der antibiotika svømmer rundt oss hele tiden. Det betyr at dette med smittevern bare blir viktigere framover, både på menneskesiden og på mat. Vi i Norge er i en særstilling, men det er viktig at vi ikke slår oss på brystet. Små besetninger og et sterkt grensevern har gjort at vi har det gode utgangspunktet, sier Gjein.

Ha ledertrøya

Kartleggingen viser at veterinærene i Norge fortsatt skriver ut minimale mengder av kritisk viktig antibiotika for behandling av mennesker, viser rapporten.

Landbruksminister Bård Hoksrud (Frp) er svært fornøyd med resultatene.

– Vi har ligget i verdenstoppen og har vært best på dette. Det er viktig. Vi skal fortsette å ha ledertrøya i dette arbeidet. Antibiotikaresistens er og vil bli en utfordring fremover. Jeg er derfor veldig glad for at veterinærer og de som driver med dyrehold, er bevisste, sier han til NTB.

Forskningsprogrammet som overvåker antibiotikabruken, fortsetter i 2018 og 2019.

– Det gjør vi for å få mer kunnskap og for å se hvordan vi skal jobbe videre med å redusere bruken ytterligere, sier Hoksrud.

Også Norges Bondelag mener at den reduserte bruken av antibiotika er gode nyheter for dyra og for folkehelsa.

– At 2020-målet nå er nådd, skal ikke bli noen sovepute, men vi skal fortsette jobben med å bruke medisiner kun når det trengs, slik at de faktisk virker når vi trenger det, sier Birte Usland, styremedlem i Bondelaget.

Ingen økt bruk etter Narasin-kutt

I rapporten går det også fram at bruken av antibiotika til behandling av slaktekylling fortsatt er svært lav, til tross for at Narasin ble faset ut som fôrtilsetningsmiddel til slaktekylling sommeren 2016. I 2017 ble det foretatt behandling i 0,2 prosent av slaktekyllingflokkene og kun penicilliner ble brukt.

Neste artikkel

OECD ber om større kutt i norsk jordbruksstøtte