Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Alvorlig tomatvirus påvist i Norge

Et alvorlig og svært smittsomt tomatvirus er påvist i Norge. Viruset er ikke farlig for mennesker, men spres raskt mellom planter.

I 2019 ble viruset for første gang påvist i Norge hos NMBU (bildet). Nå er det for første gang påvist i komersielle produksjon. Foto: Dag-Ragnar Blystad/Nibio
I 2019 ble viruset for første gang påvist i Norge hos NMBU (bildet). Nå er det for første gang påvist i komersielle produksjon. Foto: Dag-Ragnar Blystad/Nibio

Tomatbrunflekkvirus er påvist hos en småskalaprodusent i Vestfold. Mattilsynet jobber med smittesporing og aktuelle tiltak for å begrense smittespredningen.

– Restriksjoner og omsetningsforbud ble ilagt virksomheten allerede ved mistanke. Konsekvensene kan være store dersom viruset blir spredt til kommersiell tomatproduksjon, skriver Mattilsynet.

Viruset kan forårsake 30 til 70 prosent tap i tomatproduksjonen. Det kan også ramme paprikaplanter.

Viruset har tidligere blitt påvist hos Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), og dette var det første tilfellet i Norge.

– Hadde et slikt virus blitt funnet i et kommersielt gartneri, hadde det fått alvorlige økonomiske konsekvenser, sa planteforsker Dag-Ragnar Blystad ved Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) den gangen.

Først funnet i Israel og Jordan

Nå er altså viruset for første gang påvist hos komersielle produsenter. Mattilsynet har nå satt i gang arbeid for å utrydde viruset.

Tomatbrunflekkvirus er ikke skadelig for mennesker, men har høy risiko for spredning da det spres med kontaktsmitte fra infiserte tomat- og paprikafrukter, brukte containere, kasser og utstyr i produksjonen, samt med infiserte frø og småplanter.

Annonse

De første tilfellene ble oppdaget i tomat i Israel og Jordan i 2014 og 2015. Så Tyskland og USA i 2018. Nederland, Storbritannia, Hellas, Spania og Italia i 2019.

Det hissige viruset er oppført på EPPO-varslingslisten. Organisasjonen EPPO består av 52 medlemsland, primært i Europa, og er ansvarlig for samarbeid innen plantehelse.

Hovedformålet med beskytte planter ved å utvikle internasjonale strategier mot innføring og spredning av skadedyr og plantevirus.

Svært stabilt

Viruset er svært stabilt. Det kan overleve på klær, verktøy og på andre overflater i svært lang tid. Viruset kan også overleve lenge i smittet jord. En smittet tomatplante er nok til å være smittekilde for et helt veksthus, går det fram i en artikkel av Blystad i fagbladet Gartneryrket tidligere i år.

– Viruset gir stor skade direkte på frukten. Frukten ser ikke pen ut da den får sorte ringer og gule flekker som gjør at den ikke kan selges. Og den sprer seg så fort. I Israel spredte viruset seg over hele landet i løpet av to år, har Blystad ved Nibio tidligere fortalt.

Professor ved NMBU, Trine Hvoslef-Eide, sa samtidig til Nationen at dersom viruset kommer seg inn i komersielle gartnerier, vil all frukt veldig for bli usalgbar.

– Det ville bety et stort økonomisk tap. Det er ikke farlig for mennesker. men avlingen blir usalgbar. Dette viruset er som en epidemi hvis det først setter seg, sa hun.

Neste artikkel

Norsk dyrehold regnes nå som brucellose-fritt