Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

9597 færre landbruksforetak på ti år

Antall foretak i landbruket går stadig nedover. Det siste året har det blitt 793 foretak færre.

Torsdag presenterte Statistisk sentralbyrå (SSB) sine tall for strukturen i landbruket. Den viser at det i 2017 var regisrert 40 338 jordbruksbedrifter i Norge.

Trenden har kun gått én vei de siste årene, og det er nedover. Sammenlignet med i fjor, har antall jordbruksbedrifter gått ned med 1,9 prosent, eller 793 bedrifter.

– Stadig færre livnærer seg av å produsere mat i dette landet. Det er bekymringsfullt, blant annet fordi det medfører at verdifull matjord går ut av drift, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

På et tiår har antall foretak blitt redusert med 9597. Av de gjenværende foretakene er det Trøndelag som har flest med 3027 i tidligere Nord-Trøndelag og 2789 i tidligere Sør-Trøndelag, til sammen 5816. Deretter kommer Oppland med 4451, Rogaland med 4186, Hedmark med 3156 og Hordaland med 3083.

Færrest foretak finner man i Finnmark (301) og Vest-Agder (702). Norges Bondelag er bekymret over utviklingen i fylker hvor det ikke ligger til rette for å drive stort blir kraftigst redusert.

– Vi vet fra tidligere tall at nedgangen er størst i distriktene hvor naturen ikke gir grunnlag for stordrift, som Troms og Hordaland. Dette viser at vi fortsatt trenger en aktiv landbrukspolitikk som gjør det mulig å drive matproduksjon over hele landet, sier Bartnes.

Stort fall blant melkeprodusenter

Annonse

Det er spesielt en driftstype som har blitt kraftig redusert de ti siste årene. Antall jordbruksbedrifter med melkekyr har blitt redusert fra 13.667 til 8150 de ti siste årene. Antall bruk med sauer har også blitt redusert, det er i dag 1518 færre jordbruksforetak som driver med sau.

Det er om lag 600 færre foretak som driver med sau sammenligned med i 2007. Men tross en kraftig overproduksjon av svinekjøtt økte antall foretak fra 2016 til 2017 med 50 bedrifter med svin.

Når det gjelder bruk tilknytta slaktekyllinger, verpehøns og ammekyr har antall foretak økt siden 2007. I 2017 var det 159 flere foretak enn for ti år siden, som driver med ammeku, etter at en kraftig økning fra 2016.

Ikke «bære» dårlig nytt

Antall bruk med potetproduksjon har blitt mer enn halvert siden 2007. I fjor var det 1697 foretak tilknytta potetproduksjon sammenlignet med 3670 for ti år siden. For korn har det gått fra om lag 15.000 til i underkant av 11.000 i fjor.

Antall bruk innenfor grønnsaks- og fruktproduksjonen har gått en del det siste tiåret, men når det gjelder bær har antall foretak tatt seg kraftig opp. I 2007 var det 1119, i fjor var det hele 1719 foretak.

Av jordbruksbedriftene, som SSB kaller det, så er det 38.273 av bedriftene som drives av såkalt personlig bruker. Med andre bonden som driver gården. 6067 av de såkalte personlig brukerne er kvinner. Fra 2016 til 2017 var det kun 7 av de kvinnelige brukerne som ga seg, mens det var 757 menn.

Gjennomsnittsalderen for bonden er på 51 år uavhengig av kjønn.

Neste artikkel

Lag di eiga blomstereng