6 av 10 landbrukseigedommar kan få fritak frå buplikt

Med regjeringas forslag kan 6 av 10 landbrukseigedommar få fritak frå buplikt og odel. Bondetoppar fryktar fråflytting og jord ut av drift.

Bupliktfritak: Heving av arealgrensa slår særleg ut på Vestlandet, som her i Voss kommune der 120 fleire eigedommar enn i dag kan få fritak frå buplikta. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Bupliktfritak: Heving av arealgrensa slår særleg ut på Vestlandet, som her i Voss kommune der 120 fleire eigedommar enn i dag kan få fritak frå buplikta. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

Det vil føre til at 12.265 fleire landbrukseigedommar blir fritatt frå buplikt og 13.647 fleire blir fritatt frå odel enn i dag.

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Vil redusere nitrogenutslipp ved å kjøpe opp land