6 av 10 landbrukseigedommar kan få fritak frå buplikt

Med regjeringas forslag kan 6 av 10 landbrukseigedommar få fritak frå buplikt og odel. Bondetoppar fryktar fråflytting og jord ut av drift.

Bupliktfritak: Heving av arealgrensa slår særleg ut på Vestlandet, som her i Voss kommune der 120 fleire eigedommar enn i dag kan få fritak frå buplikta. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

Det vil føre til at 12.265 fleire landbrukseigedommar blir fritatt frå buplikt og 13.647 fleire blir fritatt frå odel enn i dag.

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

8 uker for 199,-

Helg+Digital

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
8 uker for 249,-

Komplett

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
8 uker for 299,-

Neste artikkel

Verdens viktigste melkebonde