Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

400 tonn egg kan gå til svinefôr

Omsetningsrådet har godkjent at 400 tonn egg kan omreguleres til såkalt miljøfôr i 2020. Årsaken er stor overproduksjon av egg.

400 tonn overskuddsegg kan i 2020 gå til miljøfôr. Illustrasjonsfoto: Benjamin H. Vogl
400 tonn overskuddsegg kan i 2020 gå til miljøfôr. Illustrasjonsfoto: Benjamin H. Vogl

Nortura søkte i et brev datert 3. februar 2020 om en forhåndsgodkjenning fra Omsetningsrådet om å benytte midler fra omsetningsavgiften til omdisponering av inntil 400 tonn overskuddsegg i markedsreguleringen til miljøfôr. De søkte også om prisnedskriving av 10 tonn overskuddsegg til omelettmiks til veldedige formål.

Det går fram i en møteprotokoll fra Omsetningsrådet datert tirsdag 11. februar.

Saken ble vedtatt med 8 mot 2 stemmer.

Bakgrunnen er at reguleringslageret for egg er stort, og Nortura forventer at det vil være på nærmere 1.200 tonn i løpet av et par uker. Eggproduktvirksomheten kan ikke benytte alle disse eggene før de blir for gamle, heter det i søknaden.

– Miljøfôr i denne sammenheng betyr at eggene skal gå til grisefôr. Årsaken til at det ikke går til humant konsum handler først og fremst om pris og holdbarheten på eggene. Vi skal se etter den rimeligste muligheten. Vi vil sette i gang så fort som mulighet, sier direktør i Totalmarked Kjøtt og Egg i Nortura, Ole Nikolai Skulberg, til Nationen.

Samlet kostnad ved å benytte inntil 400 tonn egg til miljøfôr er beregnet til å bli rundt 7,3 millioner kroner.

Det var nettstedet Landbruk24.no som først omtalte saken.

Håper salget øker

I protokollen fra Omsetningsrådet står det at "Ved omdisponering av landbruksvarer beregnet på humant konsum til dyrefôr er det risiko for negativt omdømme for næringen. Likevel er overskuddet av egg nå av en slik størrelse at alternativene for avsetning før holdbarheten utgår er begrenset. Både av hensyn til kostnader, omdømme og miljø er det bedre at eggene går til miljøfôr enn til destruksjon".

Annonse

– Vi håper selvfølgelig at eggsalget øker fremover. Vi har som kjent for mye egg. Mye av bakgrunnen til at vi har kommet i denne situasjonen er at det har vært store avbestillinger fra andre aktører kombinert med leveranser over dobbel mottaksplikt. Dette er hovedsakelig årsaken til vår prognose ikke har innfridd, sier Skulberg.

I søknaden viser Nortura til andre tiltak som benyttes for å redusere overskudd av egg:

• Førtidsslakting pågår med effekt til påske, og det er avtalt uttak av 270 tonn egg

• Prisen på egg har i flere år vært uendret eller redusert

• Nortura jobber spesielt aktivt mot markedet og gjennomfører salgskampanjer

• Produksjonen av eggprodukter økes maksimalt med delvis forretningsmessig risiko for Nortura

• Opplysningskontoret for egg og kjøtt har ekstra satsing på egg

Egg til veldedige organisasjoner

Omsetningsrådet gir også dispensasjon fra kravet om markedsregulering til lavest mulig kostnad og forhåndsgodkjenner at Nortura kan gjennomføre en prøveordning med prisnedskriving av inntil 10 tonn overskuddsegg i form av omelettmiks til veldedige organisasjoner i 2020.

"Dersom det viser seg å være muligheter for å øke dette kvantumet, vil Nortura søke om ytterligere økning. Kostnadene ved et slikt tiltak tar utgangspunktet i engrosprisen på skallegg, produksjonskostnader og frakt til en samlet kostnad på kr 35,00 pr. kg egg benyttet. Totalt vil tiltaket koste ca. 350.000 kroner over omsetningsavgiften", står det i protokollen.

Neste artikkel

Korkje sau eller lam på reguleringslager