Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

40 prosent mindre hvete i år enn i fjor

Tilgangen på hvete er både lavere enn gjennomsnittet de siste fem årene, og rundt 40 prosent lavere enn prognosen på samme tid i fjor. Trolig må drøyt 120.000 tonn matkorn importeres.

Ifølge Felleskjøpets prognose for sesongen som starter i september, vil det bli altfor lite hvete, og spesielt fôrhvete, i kommende sesong. Foto: Ove Bergersen/NTB Scanpix
Ifølge Felleskjøpets prognose for sesongen som starter i september, vil det bli altfor lite hvete, og spesielt fôrhvete, i kommende sesong. Foto: Ove Bergersen/NTB Scanpix

I vår ble det varslet et godt kornår, men nå som det er klart for skuronn flere steder i landet, ser ting noe annerledes ut før sesongen 2016/2017.

Dårlig vær har stukket kjepper i hjulene for kornsesongen flere steder. Det er også sådd mindre høstkorn denne sesongen sammenlignet med forrige noen steder i landet. Prognosen for 2016 tilsier faktisk en nedgang på 253.100 dekar med høsthvete, mens arealbruken til vårhvete har økt med rundt 61400.

Sesongen 2016/2017 starter 1. september.

Lite fôrkorn

At det er underskudd på fôrhvete, er ikke uvanlig. Likevel spådde prognosen for 2015/2016 et stort overskudd på fôrkorn i vår.

Nå er tallenes tale kommet: Der det i fjor var 324.000 tonn fôrkorn tilgjengelig i markedet, er prognosen for 2016/2017-sesongen bare på 128.000 tonn. Det er også langt under gjennomsnittet for de siste fem år, som er på 163.100 tonn.

Normalt utgjør matkornet litt under halvparten (48 prosent) av hveten, mens i år er andelen 55 prosent. I fjor var den kun på 31 prosent, men 2015-sesongen hadde en særegen situasjon for fôrkorn.

Totalt er det nå antatt at det i 2016 vil være tilgjengelig bare ca. 60 prosent av hveten som var tilgjengelig i fjor.

Annonse

Hveteavlingen er også 20 prosent mindre regnet i kilo per dekar enn i 2015, ifølge Felleskjøpets prognose.

Mye import

Det må importeres korn hvert år, spesielt matkorn, som ofte ikke holder god nok kvalitet, ifølge Felleskjøpet. De foreslår i sin prognose en august-importkvote på 59.000 tonn, noe Landbruksdirektoratet i etterkant av prognosen har fastsatt som importkvote.

Det store underskuddet på fôrkorn gjør at mye må importeres. I alt er det behov for å importere 354.000 tonn karbohydratråvare (som inkluderer korn), men importkvoten per august er fastsatt til 108.000 tonn fôrkorn.

I augustauksjonen for kornimport kan staten tildele mellom 25 prosent og 55 prosent av det antatte kornbehovet for hele året.

I tillegg kommer import fra såkalte MUL-land, som står for Minst Utviklede Land, og hovedsakelig er en del land i Afrika sør for Sahara og noen asiatiaske land, som regnes som de minst utviklede landene i verden. Disse landene har fri importlisens til blant annet Norge, så en eventuell import herfra vil komme i tillegg til kvoteimporten.

Neste artikkel

Findus seier norsk tollvern for grønsaker har stått stille sidan 1997