Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

3600 dekar matjord ble bygget ned i 2019

For tredje år på rad går nedbyggingen av matjord under det fastsatte målet om å maksimalt bygge ned 4000 dekar årlig.

Veiutbygging er blant grunnene til at matjord blir nedbygget. Her fra Melhus i Trøndelag i 2018. Foto: Lars Bilit Hagen
Veiutbygging er blant grunnene til at matjord blir nedbygget. Her fra Melhus i Trøndelag i 2018. Foto: Lars Bilit Hagen

3617 dekar ble i fjor omdisponert til andre formål, slik som vei, jernbane, boligbygging eller landbrukets egen nedbygging.

Det er tredje året på rad at nedbyggingen er under 4000 dekar, som har blitt satt som mål for jordvern i Norge. Tidligere i juni stemte regjeringspartiene og Frp imot å styrke jordvernmålet, men landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) har varslet at det kan bli aktuelt å styrke målet neste år.

Omdisponeringen av såkalt dyrkbar mark har derimot økt de siste årene, men her ser man også et fall i 2019. 4539 dekar dyrkbar mark ble omdisponert i fjor, det er det laveste siden 2014.

– Jeg er glad

Bollestad sier seg godt fornøyd med tallenes tale.

– Matjorda er jordbrukets viktigste ressurs og kapital og avgjørende for den framtidige matproduksjonen. Derfor er jeg glad for at denne regjeringens politikk har gitt så gode resultater for jordvernet. Tallene og utviklingen er så gode at vi bør vurdere å sette målet enda lavere ved neste korsvei, sier Bollestad i en pressemelding.

Statsråden retter også en takk til de folkevalgte ute i kommunene for å bidra til mindre nedbygging.

– Som tidligere ordfører, vet jeg at det ikke er lett å stå imot alle utbyggingsinteressene, sier hun.

– Matjorda er jordbrukets viktigste ressurs og kapital, sier Olaug Bollestad. Foto: Lars Bilit Hagen
– Matjorda er jordbrukets viktigste ressurs og kapital, sier Olaug Bollestad. Foto: Lars Bilit Hagen

Trøndelag nydyrker mest

Det ble i fjor også godkjent et areal på over 28.000 dekar til nydyrking av jord. Det er over 3000 dekar mer enn året før, og det høyeste tallet siden registreringen startet i 2005. Det kommer fram i regjeringens pressemelding.

Rogaland, Trøndelag og Akershus/Oslo sto var de tre fylkene som sto for mest nedbygging av matjord i 2019.

Trøndelag, Hedmark og Møre og Romsdal sto for mest nydyrking. Trøndelag alene sto for mer enn 6000 dekar med nydyrking.

Nedbyggingskommunene

Tall fra Kostra

1. Karmøy (179 dekar)

2. Skedsmo (129 dekar)

3. Rennebu (122 dekar)

4. Fjell (121 dekar)

5. Mandal (105 dekar)

6. Sandnes (97 dekar)

7. Gjesdal (95 dekar)

8. Sveio (94 dekar)

9. Steinkjer (88 dekar)

10. Skien (81 dekar)

11. Malvik (77 dekar)

12. Sørum (70 dekar)

13. Stjørdal (70 dekar)

14. Tønsberg (67 dekar)

15. Trondheim (62 dekar)

16. Valle (60 dekar)

17. Bærum (60 dekar)

18. Alvdal (57 dekar)

19. Time (53 dekar)

20. Rygge (49 dekar)

Kilde: Kostra, Landbruksdirektoratet

Nationen har skriver mye om jordvern, her kan du lese noen av sakene våre om temaet:

Annonse

Neste artikkel

Ektepar fikk pris for å ha fylkets mest veldrevne gårdsbruk