Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

290 av en halv million pelsdyr var syke eller skadede i Pelsdyralslagets kontroll

515.000 pelsdyr er blitt kontrollert. 290 dyr hadde sykdom eller skade. Det viser en ny undersøkelse fra Norges Pelsdyralslag.

For tredje året på rad har Norges Pelsdyralslag fjennomført en stor intern kontroll av mink. Illustrasjonsfoto: Alf Ove Hansen / Scanpix
For tredje året på rad har Norges Pelsdyralslag fjennomført en stor intern kontroll av mink. Illustrasjonsfoto: Alf Ove Hansen / Scanpix

Dette utgjør 0,6 promille av pelsdyrene. I tillegg var 850 dyr under overvåking og behandling av pelsdyrbonden. Til sammen betyr dette at 99,775 prosent av alle dyrene kan karakteriseres som friske, ifølge Norges Pelsdyralslag.

Av de 515.000 kontrollerte pelsdyrene, ble det funnet 290 dyr med sykdom eller skade.

– Jeg ble veldig stolt da jeg så disse tallene. Det er tross alt en tøff tid for alle i næringa, sier kommunikasjonssjef Guri Wormdahl i Norges Pelsdyralslag.

– Føler seg godt kontrollert

Undersøkelsen er gjennomført som del av pelsdyrnæringens helsetjeneste.

Dette er det tredje året at næringa gjennomfører en intern undersøkelse. Forrige tall lå på 99,903 prosent friske dyr, men da ble ikke dyrene som var under behandling inkludert i regnestykket.

– Dette er en intern kontroll og rådgivningsrunde vi gjennomfører i næringa. Vi vil følge opp hver gård og hver produsent, også for å drive forebyggende arbeid. Dette kommer i tillegg til tre besøk i året av veterinær og Mattilsynets kontroller, sier Wormdahl.

– Næringa føler seg godt kontrollert, sier Wormdahl.

– De som er igjen i næringa er solide folk, sier Guri Wormdahl, kommunikasjonssjef i Norges Pelsdyralslag. Foto: Siri Juell Rasmussen
– De som er igjen i næringa er solide folk, sier Guri Wormdahl, kommunikasjonssjef i Norges Pelsdyralslag. Foto: Siri Juell Rasmussen

– Kan ikke ha en nulltoleranse

Den interne kartleggingen ble gjennomført i oktober og innebærer at mer enn annethvert pelsdyr i Norge er blitt kontrollert. Kartleggingen kommer i tillegg til Mattilsynets inspeksjoner, og næringens tre pålagte helseovervåkningsbesøk alle pelsdyrgårder gjennomfører i løpet av året. I tillegg blir dyrevelferden på alle pelsdyrgårdene evaluert av et europeisk sertifiseringsbyrå gjennom dyrevelferdsprogrammet WelFur.

Annonse

De siste årene har pelsdyrbøndene drevet under svært usikre rammevilkår. I januar i år kom i tillegg regjeringen med et ønske om å avvikle pelsdyrnæringen.

– Få andre næringer, om noen i det hele tatt, blir behandlet så dårlig. Pelsdyrnæringen har vært beviselig forbedret og utviklet seg ved å iverksette flere tiltak, som blant annet veterinærbesøkene. Avlsprogram og tidlig sosialisering av dyra har gitt oss den mest tillitsfulle pelsdyrstammen i verden. Bøndene har jobbet hardt og systematisk med dette, og da oppleves det ekstra fortvilende at regjeringen vil rasere alt det gode arbeidet som er gjort. Det er meningsløst fra ende til annen, sier Guri Wormdahl.

– Vi har hatt så mye avskalling i næringa, og få rekrutteringer på grunn av den politiske situasjonen. De som er igjen i næringa er solide folk, sier Wormdahl.

Jurist og kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen, Live Kleveland, tror ikke tallene fra undersøkelsen vil redde næringa fra å bli avviklet.

– Det er lett å forstå at det er demotiverende å drive med pelsdyroppdrett i dag, sier Live Kleveland, kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen. Foto: Benjamin Hernes Vogl
– Det er lett å forstå at det er demotiverende å drive med pelsdyroppdrett i dag, sier Live Kleveland, kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen. Foto: Benjamin Hernes Vogl

Mattilsynet: Var mye dårlig pelsdyrhold

90 prosent av alle tilsynene som Mattilsynet har gjort hittil i 2018 der kontroll med dyrevelferd hos mink var formålet, var uvarslede tilsyn.

– For fire fem år siden var det mye oppstuss med mye dårlig pelsdyrhold, og Mattilsynet gjennomførte mange tilsyn. Etter det har det blitt mye bedre. På bakgrunn av at det er mange som har gitt seg i næringa, er det trolig de svakeste i næringa som er faset ut. Det er ikke mer avvik innen pelsdyrhold i dag sammenlignet med andre dyrehold i landbruket, sier Torunn Knævelsrud, seksjonssjef for dyrevelferd i Mattilsynet.

Ifølge Mattilsynet er det 139 dyrehold med mink i Norge og 139 med rev. Det er imidlertid kun minkoppdrettere som er med i pelsdyralslagets rapport.

Mattilsynet har ført tilsyn på 20 minkgårder hittil i år. 14 av sakene ble det ikke funnet avvik fra dyrevelferdsregelverket.

– Et avvik fra regelverket handler om flere ting enn bare sykdom og skader. Et registret avvik sier ikke noe om hvor alvorlig avviket er. Det kan gjelde alt fra skader på dyr til et gjerde som er dårlig sikret, sier Knævelsrud.

Neste artikkel

Sverige tillater minkavl igjen