Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

14.419 søkte om erstatning for avlingsskade etter tørkesommeren

Fristen for å søke om erstatning for avlingssvikt har gått ut. Søknadstallet gikk langt over Landbruksdirektoratets prognose.

Grovfôr til egne husdyr og korn er de vesktgruppene som står for flest søknader knyttet til avlingssvikterstatning. Foto: Mariann Tvete

14.419 bønder hadde søkt erstatning for avlingssvikt når fristen gikk ut natt til 1. november. Oppland, Østfold og Akershus har mottatt flest søknader, melder Landbruksdirektoratet torsdag.

– Søknadstallet endte noe over prognosen som var på 12.000 søknader. Dette bekrefter de store skadene tørken har gitt. sier seksjonssjef Gunn Eide i Landbruksdirektoratet.

– Prognoser er å anta noe om framtida. Med tanke på det året vi har hatt, er prognosen overraskende korrekt, sier Eide til Nationen.

Når regner dere med at søknadene er ferdig behandlet?

Annonse

– Vi har fått en sterk oppfordring fra statsråden om å behandle så mye som mulig før jul. Kommunen, fylkesmannen og Landbruksdirektoratet står nå klar til å behandle sakene så fort som overhodet mulig, sier hun.

269 millioner erstatningskroner er allerede utbetalt. Søknadene behandles i to trinn, i kommuner og fylker. Målet er at så mange produsenter som mulig skal få erstatningsoppgjøret sitt før årsskiftet.

I fjor kom det til sammenligning ut 890 søknader.

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, er ikke overrasket over antallet erstatningssøknader.

– Vi er ikke overrasket over det høye tallet på søkere. Dette er med på å vise omfanget av tørkekrisen og at den har store økonomiske konsekvenser. I tillegg til alle som har søkt, er det mange bønder som har hatt tap og som ikke kommer inn under ordningen, sier Bartnes.

Han sier det totalte antallet bønder som er berørt vil være desto høyere.

– Nå er det viktig at søknadene blir behandla raskt, slik at erstatningen kommer ut fort som mulig.

Neste artikkel

Beste kongleår i nyere tid: Har samlet frø til 500 millioner skogstrær