«Løsdrift i seg selv er ingen garanti for at dyra får det bedre, slik enkelte dyrevernere ser ut til å tro.», skriver Nordlund. Hun skriver videre at så lenge bonden tar vare på dyra, så er båsfjøs bra. Dyrevernalliansen mener naturligvis ikke at løsdrift er en garanti for bedre dyrevelferd. Men det er en helt nødvendig forutsetning. Båsfjøs kan ikke gi kyr god velferd.

Les også

Jordbruket sentraliseres uhemmet på grunn av det blinde løsdriftskravet

Vi vil minne Nordlund på at løsdriftskravet har bred støtte i fagmiljøene. Mattilsynet, Veterinærforeningen, Rådet for Dyreetikk og Veterinærinstituttet har alle konkludert med at løsdrift gir bedre velferd for storfe enn båsfjøs. Det finnes ingen faglig støtte til påstanden om at godt stell fra en oppmerksom bonde kan kompensere for en driftsform som hindrer kua i å utøve fri bevegelse, mosjon og kroppspleie.

Nordlund kritiserer også myndighetene for å ha brukt pisk fremfor gulrot. Dette til tross for at myndighetene stadig kaster enorme gulrøtter mot næringen. Ikke bare har de fått 30 år på å gjennomføre overgangen. I fjorårets jordbruksoppgjør ble det satt av over 1 milliard til å støtte investeringer iblant annet løsdriftsfjøs.

Den store skepsisen mot løsdriftskravet handler ikke om fag, men om politikk. Kritikere, som Nordlund, hevder at de minste melkebrukene vil se seg nødt til å avvikle dersom kravet blir en realitet.

Denne kritikken ignorer at trenden mot sentralisering og stordrift i landbruket har foregått over lang tid, helt uavhengig av løsdriftskravet. Dersom det skulle være politisk ønskelig å reversere denne trenden, er det ingen god løsning å nedprioritere dyrevelferdstiltak som det er bred støtte for og faglig enighet om.

Å holde ku på bås tilhører fortiden, og strider mot all oppdatert kunnskap om dyrevelferd. Båsdrift er en utdatert driftsform, og Norge ligger langt bak sammenlignbare land når det gjelder overgang til løsdrift.

Nå må det holdes fast på ambisjonen om løsdrift for alt storfe fra 2034, og kompenserende krav til båsfjøs må innføres som planlagt fra 2024. For dyrevelferden vil alt annet være en tragedie.