Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Våkn opp du samvirkeeier!

Er det riktig at ikke vi Tine-eiere ha kunnet påvirke avgjørelsen om å bygge meieri i Irland?

Nytt meieri: Tine sin satsing i Irland ble lansert i november 2017. Her planter den irske landbruksministeren Michael Creed, landbruksminister Jon Georg Dale, konsernsjef Jim Woulfe i Dairygold og konsernsjef Hanne Refsholt i Tine et vennskapstre. Foto: Hilde Lysengen Havro
Nytt meieri: Tine sin satsing i Irland ble lansert i november 2017. Her planter den irske landbruksministeren Michael Creed, landbruksminister Jon Georg Dale, konsernsjef Jim Woulfe i Dairygold og konsernsjef Hanne Refsholt i Tine et vennskapstre. Foto: Hilde Lysengen Havro

Det manes til bondeopprør i Nationen. Melkebonde Jens O. Løvlid oppfordrer Tines produsentlag til å protestere mot samvirkets planlagte meieri i Irland. Debatten går med full trøkk på Facebook og andre sosiale medier. Det spørres om «når vi kunne ha stoppet det?". Det blir også sagt at "det ble besluttet i styremøtet i desember 2017". "Vi fikk vite det via Nationen." Vi har ikke hatt noen mulighet til å demonstrere».

Men er dette riktig? Har ikke vi eiere kunnet påvirke avgjørelsen?

Allerede 26. mai 2016 sendte Tine ut en pressemelding; «Tine planlegger Jarlsberg-anlegg i Irland" I pressemeldingen sier styreleder Trond Reierstad at "Det er viktig for Tine å ta vare på de verdiene den norske bonden har bygget opp internasjonalt hvor merkevaren Jarlsberg står for en stor del av TINEs internasjonale omsetning på 3,1 milliarder kroner»". Videre står det i meldingen at "Tine tar sikte på å danne et samarbeid med Dairygold i Irland for dette prosjektet. Forslaget det arbeides videre med innebærer at det bygges et produksjonsanlegg for Jarlsberg-hjul med umiddelbar tilknytning til eksisterende Dairygold-anlegg."

16. november 2016 kunne vi se bilder i landets aviser av Irlands og Norges landbruksministre Michael Creed og Jon Georg Dale, styreleder i Tine og Dairygold, Trond Reierstad og James Lynch og konsernsjef i Tine, Hanne Refsholt. Med underteksten; «De planter et eiketre ved planlagt nytt Jarlsberg-anlegg som et symbol på et langt og godt samarbeid.»

I Tines årsmelding for 2016 kunne vi lese under konsernstyrets beretning at «avvikling av eksportstøtte i 2020 medfører at Tine forbereder økt internasjonal produksjon og vekst». Dette ble utdypet under punktet «utsiktene framover». Foruten en hyggelig etterbetaling til eierne på ble det avsatt 586,63 millioner til å styrke egenkapital for fremtidige investeringer.

De få melkebøndene som er igjen i Akershus er lidenskapelig interessert i yrket og har stor yrkesstolthet. Mange leser årsmelding fra perm til perm, da de og familien må fronte næringa som ambassadører utad i det stadig mer urbane nærmiljøet. Jarlsbergostens framtid engasjerte virkelig bøndene i Akershus! På årsmøtet til Øvre Romerike produsentlag møtte hele 65 prosent av melkebøndene opp. Ole Paulsen fra styret hadde en stri tørn med å svare på kompliserte spørsmål fra eierne. Hele forsamlingen var opprørt og engasjert i diskusjonen.

Som leder av laget og utsending til Tines årsmøte fikk jeg enstemmig og svært klar beskjed fra produsentene og eierne; De var imot byggingen i Irland. Konklusjonen var klar. Ett tonn eksportert norsk ost var for eierne bedre enn 100 tonn produsert i Irland. Norsk ost gir både arbeid, melkeanvendelse og inntekt i Norge. Produksjon i Irland gir i beste fall kapitalavkastning til morselskap og av det litt i etterbetaling til bonde. Hvis valget sto mellom kolera eller pest er fortsatt lisensproduksjon tryggere enn å satse eiernes egenkapital i et nytt meieri i utlandet. Dette ble vurdert på linje med å spille pengene på børs.

På arbeidsutvalgssamlinger våren 2017 ble Tines årsmelding for 2016 gjennomgått. Arbeidsutvalgene brakte ytringer fra lokallagene videre. Det var en sammenblanding av jordbruksoppgjør og årsmøtesaker som ble diskutert. Jarlsberg kom opp som tema på vår samling, også, men mange var usikre på hva som var riktig og ville ikke ta standpunkt i saken.

I en demokratisk organisasjon, og i et samvirke, må vi følge vedtekter og spilleregler.

Annonse

I april 2017 sto Tines årsmøte for døra. Årsmøtet er som kjent organisasjonens høyeste organ. Både styreleder og konserndirektør la i sine taler trykk på at Tine skal skape størst mulig verdi av eiernes melkeproduksjon, nå og i framtida. De var bekymret for framtida og fortalte om tøff konkurranse i Norge, både fra andre aktører, og ikke minst importvarer i sluttmarkedet. De ønsket begge eiernes mening om framtidig satsingen på Jarlsberg og kunne meddele at endelig beslutning ikke var tatt.

Deretter ble regnskap presentert, med resultater og disposisjoner av det historisk store overskuddet i 2016. En etter en av årsmøteutsendingene kom opp og la fram gode innlegg. Faktisk en meget god årsmøtedebatt, men nesten ingen berørte Irland-satsinga. Noen få sa de stilte seg passive, men støttet ledelsens avgjørelser. Kun tre-fire av oss stilte seg kritiske til bygging av et Tine-meieri i Irland, og krevde svar fra ledelsen om økonomi, konsekvens og omdømme.

Interessen i salen var blandet. Noen leste avisen, andre surfet på nett. Styreleder og konserndirektør svarte med å gjenta noe vi hadde hørt før. Da det kom til avstemningen om årsrapport, disponering av årsresultat og derunder avsetting av kapital til utenlandssatsinga, ble det nærmest enstemmig! Kun en håndfull stemte imot. Styret og ledelsen hadde fått flertall av årsmøtet og grønt lys av eiervalgte til å jobbe videre med Irland-planene.

På ledersamling høsten 2017 ble Irland på ny luftet. Spørsmålet var da om det hadde kommet nye synspunkter. De punkter som tidligere var nevnt måtte hvile. Hva som ble sagt gjorde lite utslag. Årsmøtet hadde sagt sitt. Årsmøtet støttet ledelsen. På styremøtet i konsernstyret i desember ble det vedtatt en investering på 750 millioner til bygging av nytt Jarlsberg-meieri i Irland.

I en demokratisk organisasjon, og i et samvirke, må vi følge vedtekter og spilleregler. Det er lett å være etterpåklok og kreve høring.

Kjære medeier, finn fram årsmeldingen. Bestill den i post hvis du ikke kan eller vil lese den på nett. Les den. Møt opp på årsmøtet. Still de spørsmål du ønsker til representanter fra styret og administrasjon.

En bonde har mange hatter. Produsent, forbruker, eier, medlem, politiker osv. Ta på deg «eierhatten». Velg de du har tro på at kan bringe dine og lagets saker videre opp i systemet. Årsmøtet er og blir organisasjonens høyeste organ. Tine skal arbeide for at eierne får best mulig økonomisk resultat av sin melkeproduksjon!

Neste artikkel

Tine tause om svekka økonomi for irsk meieri