Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ulv i Norge

All ulv i Norge stammer fra fem individ. Dette bekrefter forskere og dette dokumenterer alle DNA-prøver som er tatt.

Gener: Ulvene som drepte sau i Hadeland i fjor, og den som tok sau i Nord-Østerdal i år, var begge svenske, og  dermed ikke gnetisk verdifulle. Foto: Mariann Tvete
Gener: Ulvene som drepte sau i Hadeland i fjor, og den som tok sau i Nord-Østerdal i år, var begge svenske, og dermed ikke gnetisk verdifulle. Foto: Mariann Tvete

Derfor preges ulven i Norge av innavlsdefekter, det vil si diverse innavlskader som følge av det nære slektskapet. Det påstås jo fra en rekke venner av ulven at den er så norsk, derfor må den tas så veldig vare på. Disse DNA-fakta dokumenterer at vi ikke har noen norsk ulvestamme. Det har ikke vært norsk ulv her på hundre år, og nå er denne importerte ulvestammen så innavlet at sjøl med svenske søsken eller andre slektninger, så blir det samme innavlen.

Hvor var ulven før 1990? Hvor kom de fem individ av samme familie fra?

Kom de fra Finland, Russland, eller kanskje fra de baltiske stater? Uansett har de i alle fall aldri vært norske, men det er fordi det hevdes å være norske at de er så vernet.

Jeg har i mange år undret meg over at det ikke er flokker av ulv i Finnmark.

Derfor har miljøvernministeren framsatt synspunkt om at ulvene skal DNA-testes før de kan felles. Det kan jo ha kommet en ny hit til landet, med andre gener. Det er bare et tidsspørsmål før det blir hentet nye ulver fra langt øst i Russland, for å gi nye gener til disse innavlsdefekte individene, som er her og i grenselandet inn i Sverige og som kalles norske.

Jeg har i mange år undret meg over at det ikke er flokker av ulv i Finnmark. Det er tusenvis av dem i Russland og i Finland. Hvor blir det av disse som skulle være i Finnmark? Nei, de skal komme til Hedmark, Østfold, Akershus og Oppland, og så stammer de alle fra de samme fem individ. Det dokumenterer forskerne ugjendrivelig.

Så sier de samme forskerne at flertallet av disse unge streiferne av ulv trekker vest for Glomma, både i Hedmark og inn i Oppland. Ut av den såkalte ulvesonen, dreper de hundrevis av husdyr, men før de kan felles slik Stortinget har vedtatt så skal det tas DNA-prøve. De kan jo ha kommet fra Russland, Finland eller de baltiske stater? Da er de verdt sin vekt i gull og må fredes.

Nå sier forskerne, etter analyserte DNA-prøver fra Østerdalen, at den som nå har drept mer enn 210 sauer på kort tid, den stammer bare fra Sverige, altså samme gener. Vi husker den som tok enda flere i Akershus og inn i Hadeland sist sommer. Utenom ulvesona den også. Jeg har ikke sett at noen har betvilt disse forskningsfakta.

Hvorfor er ikke svensk villsvin som kommer inn i Norge fredet? Det har vært villsvin i Norge tidligere. De er vel ikke så vakre å kjæle med, synes synd på, og bli tatt bilder av sammen med sin høye beskytter i Miljødepartementet. Jeg synes jeg ser miljøministeren med fanget fullt av stripete grisunger. Han er derimot sikkert velkommen til Østerdalen, for å dra fram sauekadaver som gørr og mark renner ut av. Bilder får han gratis til facebook-profilen sin.

Vi har ikke hørt noe vesentlig om DNA-profilen til bjørnen som strømmer over grensa fra Sverige.

Det vi bare kan anta er at disse neppe stammer fra dette individet som i femti år, var i Vassfaret. I grenseland mellom Oppland og Buskerud. Den dukket alltid opp i moltetida.

Spørsmålet er om hvilke gener vi verner i disse rovdyrene, som skal være så særnorsk, at det bare er vi som har ansvar for å ivareta dette etter diverse konvensjoner og lover.

For jerven het det også i lang tid at vår jervestamme var særnorsk og bare vår egen.

Dette hevdet flere forskere. Inntil det også her kom noe andre forskere, tok DNA-prøver og fastslo med sikkerhet at nei, vi hadde tilgang både med hundyr og hanndyr fra Sverige. Ja helt fra Nord-Sverige kom hanndyr på frierferd til Oppland. Så kom det også tisper fra Sverige, så nå er det skjønn forening med svenske og norske gener. Noe innavl blir det ikke der, men dessverre, vi har ikke noe egen jervestamme heller i Norge. Noe vi heller aldri har hatt. Det er bare noe naturromantikere som drømmer om. For da har vi i tilfelle et eget internasjonalt ansvar for arten.

Det har vi bare for villreinen, og da særlig i Rondane som genetisk er den siste rest av den genetisk reine villrein i Europa. Det bryr ikke Miljødepartementet eller Stortinget seg et komma om, når ulven også tar disse.

Neste artikkel

Skogeiere og bønder kan bidra til lavere strømpris