«Til helvete med Distrikts-Noreg»

Eit gamalt politisk slagord verserer no i lett omskreven form i samfunnskampen: «By og land, mann mot mann», men skillelina er nok meir ideologisk enn geografisk.

Protest: Antal menneskjer som kjenner seg tråkka på og marginaliserte aukar for kvar ny reform, ulvekrumspring eller nedleggingsvedtak, skriv kronikkforfattaren. Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix

Pådrivarane for ei lang rekkje strukturelle reformer og andre politiske grep, alt med sentralisering som fellesnevnar, kan umogleg sjå ein slik verdi. Anten det gjeld fiskebåtar eller gardsbruk, fylke eller kommunar, lyt det vera stort, skal det vera bra. Det går ein raud tråd frå rovdyrforvaltninga via alle administrative omveltningar til Langtidsplanen for Forsvaret: «Til helvete med Distrikts-Noreg!»

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

100 dager for 100 kr

Helg + Digital

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
100 dager for 100 kr

Komplett

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
100 dager for 100 kr

Neste artikkel

Dyrene må få dekket sine naturlige behov