Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Struktureringsminister Sandberg

Det er ikke markedet men myndighetene som skal bestemme hvor i landet fiskekvotene skal høre hjemme, skriver stortingsrepresentant Geir Adelsten Iversen fra Senterpartiet.

Forferdet: Senterpartiet er forferdet over forslaget til strukturering i fiskeflåten under 11 meter. Foto: Kyrre Lien/NTB scanpix
Forferdet: Senterpartiet er forferdet over forslaget til strukturering i fiskeflåten under 11 meter. Foto: Kyrre Lien/NTB scanpix

Vi i Senterpartiet reagerer med vantro og forferdelse over fiskeriminister Per Sandbergs forslag om kjøp og salg av kvoter som er tilhørende den minste flåten av sjarker, det vil si forslaget om strukturering i flåten under 11 meter. Dette vil ende i avfolking av store deler av Nord-Norge, som følge av at rekrutteringen til yrket vil stoppe opp. Fiskekjøpere vil komme til å mangle fisk, og frysehoteller og utenlandske aktører vil få enda mer tilførsler av rå, ubearbeidet fisk, gjerne i frossen tilstand, noe som vil være egnet til å presse prisene nedover.

Hvordan er det mulig at Per Sandberg ikke har lært av erfaringene i de siste 20-30 år? Er ministeren fullstendig forblindet av en fanatisk ideologi om strukturering koste hva det koste vil – hvis viktigste følge er avfolking og overføring av generasjoner av ungdommer til uvirksomhet og NAV-systemet?

Her er fakta: I perioden 1990-2010, altså da kystfisket ble stengt for rekruttene og struktureringen skjøt fart, skjedde det en nedgang av fiskere i aldersgruppen under 30 år med 80 prosent.

Dette fikk som konsekvens at i perioden 2004-2015 ble fiskevær etter fiskevær rasert som følge av at fiskekvoter for kystfartøy på 28 meter og mindre, i strid med fiskerirettens regler, ble tillatt solgt til høystbydende. Her en noen tall som illustrerer misèren:

I Finnmark har Vardø en nedgang i kvotefaktorer på torsk som gir garanterte fartøykvoter, med 45 prosent, Loppa med 48 prosent, Kvalsund med hele 77 prosent. Men det stopper ikke her; Hammerfest har mistet 26 prosent av sine kvoter, Hasvik 31 prosent, Alta 27 prosent, Porsanger 25 prosent og Måsøy med 15 prosent.

I Troms har det gitt seg svært dramatiske utslag for en rekke bygder og fiskevær: Gratangen, Skånland og Kvæfjord har mistet alle sine kvoter (100 prosent nedgang i en periode av 10 år). Harstad er ribbet med 76 prosent, Dyrøy har en nedgang på 59 prosent Lavangen på 65 prosent, Kåfjord på 52 prosent, Kvænangens kvoteekvivalenter er redusert med 43 prosent, og fiskeværet Torsken er redusert med 26 prosent.

Annonse

Det er skandaløst at Sandberg går videre på denne utraderingen av fiskevær og mindre kommuner.

I Nordland er også en rekke kommuner sterkt rammet: Følgende kommuner har mistet alle sine kvoterettigheter: Saltdal, Narvik, Beiarn, Fauske, Bindal, Nesna og Vefsn. Lødingen har en reduksjon på 95 prosent og Vevelstad er ned med 81 prosent, Steigen og Herøy 55 prosent, Træna med 57 prosent, Rødøy med 45 prosent, Hadsel med 40 prosent, Brønnøy med 32 prosent, Vågan og Dønna med 39 prosent, Sømna med 69 prosent.

Hvem er vinnerne av denne markedsstyringen? Oslo og Akershus med 500 prosent, Trondheim har økt med 141 prosent, Ålesund med 305 prosent, Kristiansund med 100 prosent, Haugesund med 166 prosenrt.

Det er skandaløst at Sandberg går videre på denne utraderingen av fiskevær og mindre kommuner som har og har hatt fiskeri som eneste eller viktigste levevei. Det er ikke markedet men myndighetene som skal bestemme hvor i landet fiskekvotene skal være. Har ikke Sandberg lest sitt eget regelverk, er Sandberg rett og slett en som «gir blaffen i» lov og rett?

Her er den leksa ministeren skulle ha lært seg: Havressursloven § 2 fastslår at « Dei viltlevande marine ressursane ligg til fellesskapet i Noreg». I §1 står det at formålene med forvaltningen bl.a. er «å medverke til å sikre sysselsetjing og busetjing i kystsamfunna» og «øke lønnsomheten og verdiskapingen i næringen og gjennom dette trygge bosetting og arbeidsplasser i kystdistriktene».

I følge Deltakerlovens formålsparagraf (§1) skal loven «legge til rette for at høstingen av de marine ressurser fortsatt skal komme kystbefolkningen til gode. I Ot.prp. nr. 20 (2007– 2008) understrekes det også at «Staten skal i utøvinga av rollen som forvaltar ta omsyn til kva som er best for fellesskapet». Stortinget sier blant annet i Innst. 253 L – (2012–2013 at «Prioriteringa av korleis ressursane skal fordelast og kven som skal kunne hauste av dei, er styresmaktene si oppgåve…» «Såleis heng fellesskapet sin rett til ressursane og statens rolle som forvaltar nært saman.»

Med Senterpartiet «ved roret» skal vi garantere at Fiskeri-Norge igjen skal bli et land der lov og rett gjelder og myndighetene tar det ansvar som de er pålagt av Stortinget.

Neste artikkel

Fiskeriministeren vurderer å la oppdretterne ha mer laks i merdene