Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Statsministerens julekort

Steinvikholmen: Restaurert for 22,5 millioner, skriver innsenderen. Foto: Bente Haarstad.

Frivilligheten i Norge er en viktig bærebjelke i samfunnet vårt. Den innsatsen som hvert år legges ned i idrettslag, i organisasjonslivet, og på frivillighetssentraler – for å nevne noen - er fantastisk. Et eksempel på en slik frivillig organisasjon er Fortidsminneforeningen, som gjør et viktig arbeid for å bevare mye av den norske kulturarven. Foreningen eier en rekke verdifulle eiendommer, som det er selvsagt at staten støtter med penger til vedlikehold.

I Nationen 23. november får statsministeren kritikk av Norges Kulturvernforbund for å bruke et bilde av Steinvikholm slott på sitt julekort. Slottet har vært i Fortidsminneforeningens eie siden 1893, og Riksantikvaren har siden 2006 brukt 22,5 millioner kroner på Steinvikholm og vil fortsette å bruke penger frem til restaureringsarbeidene ferdigstilles i 2020.

Det blir derfor feil å si at staten ikke bidrar til Fortidsminneforeningen og annen frivillighet. For eksempel har foreningen tre andre ruiner bare i Trøndelag, som har fått tilskudd på 10,5 millioner de siste fem årene. Foreningens åtte stavkirker har fått 20 millioner de siste tre årene. Dette er viktige kilder til norsk historie som er automatisk fredet og som det er helt naturlig at staten bidrar til å holde i orden. I tillegg får Fortidsminneforeningen årlig driftstøtte på ca. 4,2 millioner til den daglige driften av foreningen. Denne støtten er det foreslått å øke i 2018 med 200 000. I budsjettenigheten mellom H, Frp, KrF og V ble også 75 millioner kroner satt av til momskompensasjon til frivilligheten. I tillegg ble det vedtatt å bevilge direkte støtte til en lang rekke andre frivillige lag og organisasjoner.

Annonse

Når Fortidsminneforeningen nå hevder at regjeringen har kuttet i deres budsjetter, så sikter de til engangsbevilgninger til formidling som kom på 2016- og 2017-budsjettene. Bakgrunnen for disse er at Fortidsminneforeningen ønsket støtte til å etablere et felles museum for alle eiendommene foreningen har over hele landet. Klima- og miljødepartementet har ikke ansvar for museer, men har delt Fortidsminneforeningens syn på at det er behov for at flere av deres eiendommer bør bli formidlet på en bedre måte. Derfor har vi bl.a. gitt betydelig støtte til foreningens moderne besøkssenter ved Borgund stavkirke, et stort løft for å tilrettelegge en viktig eiendom. Vi har imidlertid ikke lagt opp til at foreningen skal motta permanent støtte til et museum fra Klima- og miljødepartementet.

Jeg håper oppmerksomheten slottet nå har fått gjennom statsministerens julekort kan bidra til at flere legger veien om Åsenfjorden og Steinvikholm i fremtiden, slik at nye besøkende kan ta del i slottets fascinerende historie. Jeg vil også takke Fortidsminneforeningen og Norges Kulturvernforbund for det viktige arbeidet de gjør.

Neste artikkel

Solberg sier britene er velkomne i EFTA