Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sp forstår ikke hvor globalisert handelen er

I sin EØS-retorikk, skalter og valter Senterpartiet med arbeidsplasser i Distrikts-Norge.

Samlivseksperter snakker ofte om at mange par etter noen år begynner å ta ekteskapet for gitt.

Slik er det for tiden i norsk EØS-debatt. EØS-avtalen tas for gitt av mange i politikken, i det offentlige ordskiftet og man glemmer de enorme fordelene den gir oss på en hel rekke ulike områder. Dette er en svært farlig utvikling, som særlig deler av venstresiden i norsk politikk må ta ansvar for.

EØS-avtalen er av avgjørende betydning for norsk økonomi. Norge har all grunn til å støtte opp om EØS-avtalen og dens betydning for landet vårt. Jeg undres over at enkelte partier og representanter på Stortinget mange ganger ikke klarer å se dette, men i stedet snakker ned EØS-avtalen. På den måten gjør de livet vanskeligere for bedrifter som lever av å eksportere til EU, både i byene og ute i distriktene.

EØS-avtalen sørger for at disse arbeidsplassene kan konkurrere på lik linje med arbeidsplasser i EU. På den måten er den med på å sikre norsk sysselsetting, og i neste instans velferden vår. Med dette som bakteppe er det ganske utrolig at enkelte politiske partier ikke ser hvilken betydning EØS-avtalen faktisk har.

Å tro at man kan veksle inn og «shoppe» ulike frihandelsavtaler er rett og slett helt feil. EØS-avtalen ble nøye fremforhandlet for rundt 25 år siden. En ny prosess vil være ekstremt krevende, møysommelig, og garantert gi Norge dårligere vilkår. Dette er ikke i vår interesse.

En utmelding av EØS ville gitt dramatiske konsekvenser for tusenvis av norske bedrifter. En av dem er Mapei i Nord-Odal. EØS-avtalen er livsviktig for denne bedriften. Mapei har nylig investert 150 millioner kroner i sin virksomhet i Norge.

Disse pengene hadde blitt investert i Sverige om det ikke hadde vært for EØS. Det betyr at snekkere, murere og en hel rekke andre arbeidstakere i norske lokalsamfunn ikke ville fått jobb, ikke bidratt med skattepenger og på den måten heller ikke sikret at vi kan beholde og videreutvikle den norske velferdsstaten. Vi finner bedrifter som Mapei over hele det langstrakte landet vårt. Bedrifter som trenger EØS.

La oss hegne om hva EØS-avtalen egentlig er: Norges tilgang til en rettsorden for mer enn 500 millioner mennesker.

EØS-avtalen skaffer Norge markedsadgang i 31 europeiske land, et marked med mer enn 500 millioner innbyggere. De europeiske landene er våre nærmeste samarbeidspartnere i en rekke spørsmål, ikke bare knyttet til økonomi.

Vi deler verdisyn og interesser med dem innen utenriks- og sikkerhetspolitikken, miljøpolitikken, og i synet på demokrati og menneskerettigheter. Vi snakker om land som Sverige, Danmark, Finland Tyskland, Storbritannia og Frankrike, for å nevne noen. Dette samarbeidet ønsker altså Senterpartiet å skape usikkerhet om. Det er ikke i Norges interesse.

Annonse

Vår adgang til EUs indre marked er en garanti for velferden vår, fordi den er en garanti for norske arbeidsplasser. For Mapei, som for bedriften NorDan på Moi. Ifølge Nordan blir konsekvensene av Brexit, eller at man ikke får på plass en handelsavtale med Storbritannia, at fremtiden for bedriften kan bli svært usikker.

I sin EØS-retorikk, skalter og valter Senterpartiet med arbeidsplasser i Distrikts-Norge. Det er farlig for norsk økonomi, og viser at partiet ikke forstår hvor globalisert handelspolitikken er.

Jeg er svært overrasket over at noen tror frihandelsavtaler kan forhandles og reforhandles på vilkårlig basis. EØS-avtalen er det viktigste avtaleverket vi har med våre europeiske partnere. Den er bærebjelken i det samarbeidet vi har med Europa, og trygger altså norsk velferd og norsk økonomi.

I sum er EØS-avtalen den best tenkelige avtalen vi kan få. En reforhandling vil utelukkende og garantert gi oss dårligere vilkår og et vanskeligere forhold til Europa.

Alle ønsker velferd, men altfor få er opptatt av hvordan vi skal finansiere velferden

Undersøkelser viser at de fleste nordmenn er opptatt av å ha en god velferdsstat. Vi er opptatt av at staten investerer i et godt helsevesen, gode skoler og en verdig eldreomsorg.

Dette er svært positivt, men også svært dyrt. God velferd koster enorme summer. Det betyr at vi er avhengig av at norsk økonomi går godt for å ha råd til god velferd. EØS-avtalen er en av de fremste garantistene for dette, da den gir norsk næringsliv og norsk eksportindustri like vilkår som annen industri i Europa.

Overskuddet fra næringslivet er avgjørende for at Norge skal kunne finansiere velferdsstaten vår. Da er det både uansvarlig og paradoksalt at deler av opposisjonen, som Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, ønsker dyrere velferd samtidig som de risikerer å ødelegge for finansieringen av velferden vår.

La oss hegne om hva EØS-avtalen egentlig er: Norges tilgang til en rettsorden for mer enn 500 millioner mennesker, som gir bedre vilkår for næringslivet, bedre klimapolitikk og en enklere hverdag for innbyggerne våre. En avtale som gjør at vi kan konkurrere i det europeiske markedet, tjene penger og med disse pengene finansiere velferden vår.

La oss slutte å ta ekteskapet med Europa for gitt. La oss i stedet fortsette å investere i det.

Neste artikkel

Økonomi er viktig, også i skogbruket