Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Skattelette+momsøkning=minus

For reiselivet er det summen som betyr noe. Den går ikke i pluss i 2018.

Moromoms: Tusenfryd og andre parker må ut med mer i moms i 2018. Foto: Tusenfryd.
Moromoms: Tusenfryd og andre parker må ut med mer i moms i 2018. Foto: Tusenfryd.

Når finansminister Siv Jensen skal forsvare hvorfor regjeringen foreslår å øke reiselivsmomsen fra 10 til 12 prosent, peker hun på at regjeringen har gjort en rekke ting for å bedre rammevilkårene for norsk reiseliv. «Det er summen av rammebetingelser som betyr noe for næringslivet», skriver hun i et innlegg i avisen Framtid i Nord 20.oktober. Regjeringen mener altså at det bør være rom for en avgiftsøkning fordi de har gjort så mye annet bra som skal bidra til vekst.

På tre år har regjeringen økt merverdiavgiften, som går på bruttoinntekten, med 50 prosent fra 8 til 12 prosent. I samme periode er selskapsskatten, altså skatt på netto overskudd, redusert med 15 prosent, fra 27 til 23 prosent. For Hunderfossen-konsernet vil en økning i moms for 2018 øke kostnadene med anslagsvis 1,4 millioner kroner, mens redusert overskuddsskatt gir en besparelse på 100-200 000 kroner. På toppen av dette kommer opptrapping av kommunale avgifter på eiendom, og at eierne rammes av sterk vekst i formuesverdsettelsen av bedriftenes eiendommer.

Vi er skuffet over at regjeringen snakker om skattelettelser og skryter over alt de har gjort for reiselivet når de i realiteten øker skattenivået for vår bransje. Vi er i en bransje preget av langsiktige, store kapitalinvesteringer. Hyppige og vesentlige endringer i skatte- og avgiftsnivået, slik vi har sett de siste årene, gjør det vanskeligere å forsvare langsiktige investeringer i reiselivet.

Vi blir også provosert av argumentet om at økningen i reiselivsmomsen er en «forbrukerskatt», og at hoteller, parker og skisentre bare kan velte denne ekstra kostnaden over på sine gjester gjennom å øke prisen. Erfaringene fra forrige runde med avgiftsøkning var at det ikke skjedde. Romprisene på hoteller økte ikke. Våre tre parker økte prisen men gikk ned i besøk. Med andre ord; momsøkningen traff rett på bunnlinjen.

Hunderfossen, Tusenfryd og Dyreparken er usikre på om vi klarer å øke prisene og likevel opprettholde besøket etter hvert som merverdiavgiften heves. Mange barnefamilier, som er vår viktigste kundegruppe, synes det er dyrt nok som det er å tilbringe en dag i våre aktivitetsparker. De står overfor valget mellom å feriere i Norge eller å reise utenlands. Nå som regjeringen foreslår å øke avgiftene både på overnatting, opplevelser og transport samtidig, gjør det Norgesferie dyrere. Det sier seg selv at flere vil velge å reise utenlands hvis det blir dyrere å besøke norske reiselivsbedrifter.

«Når regjeringen foreslår å øke avgiftene på overnatting, opplevelser og transport, gjør det Norgesferie dyrere.»

Annonse

Utenforskap i arbeidslivet er en kjempeutfordring. En av fem nordmenn er ikke i jobb. En skulle tro at det viktigste politikerne kan gjøre fremover er å legge til rette for flere jobber og flere i jobb. Fornøyelsesparkene er viktige jobbskapere som direkte og indirekte bidrar til å sysselsette flere tusen i Norge. Veldig mange unge får sin første jobb hos fornøyelsesparkene. Vi blir slik sett en viktig inngang til jobbmarkedet. Vi representerer en mulighet også for de som ikke velger realfagretningen. Vi har også lavere terskel for å gi en ny sjanse til de som faller utenfor. Det er overraskende og skuffende at regjeringen setter kjepper i hjulene for oss. Ser de ikke at vi kan være en del av løsningen på utfordringene som Norge står ovenfor?

Siv Jensen har helt rett i at det er summen av rammebetingelser som betyr noe, men det fordrer vel at regnestykket går i pluss? Regjeringen budsjetterer med å ta inn 700 millioner kroner ekstra på momsøkningen fra reiselivet. De har ikke offentliggjort hvor mye redusert overskuddsskatt betyr for reiselivet, men det er sannsynligvis vesentlig mindre enn 100 millioner. Avgiftsøkningen er med andre ord mye større enn skatteletten.

Regjeringen har lansert neste års statsbudsjett som et budsjett for økonomisk vekst, flere i jobb og et bærekraftig velferdssamfunn. Og det er flere gode sider ved budsjettet. Men, det legger altså ikke til rette for økonomisk vekst og flere i jobb i reiselivsnæringen. Tvert imot. Reiselivsnæringen har skapt arbeid og aktivitet i hele Norge, og har gjennomgått en betydelig omstilling de senere årene. Nok en momsøkning er både uventet og trist for en næring som har jobbet så hardt. Venstre går imot momsøkningen i sitt alternative budsjett. Senterpartiet har signalisert at de er på samme spor. Nå fester vi vår lit til at Arbeiderpartiet og SV følger etter.

Neste artikkel

Dyrene må få dekket sine naturlige behov