Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Redd pelsdyrene nå!

Jeg tror egentlig ikke de som kjemper for en avvikling av pelsdyrnæringen ønsker at alle disse dyrene skal utryddes. Men det er det som blir konsekvensen av å avvikle pelsdyrholdet.

Pelsdyrene i norske pelsdyrfarmer har det bra, skriver Skjalg Hamnes. Foto: Heiko Junge / Scanpix
Pelsdyrene i norske pelsdyrfarmer har det bra, skriver Skjalg Hamnes. Foto: Heiko Junge / Scanpix

Forrige helg kunne vi nok en gang lese om at det gikk fakkeltog mot pelsdyrnæringen i 23 norske byer. Kravet var en rask avvikling av næringen. En næring som regjeringen har foreslått å fase ut.

Det nok mange av dem som kjemper imot pelsdyrnæringen og som krever en avvikling av den ikke har tenkt på, er at de samtidig kjemper for utryddingen av 200.000 rever og 900.000 minker i Norge.

Ja, for det er det som vil skje når pelsdyrnæringen avvikles. Dyrene slippes ikke fri, da det ville blitt en biologisk katastrofe. Oppdrettsdyrene hører ikke naturlig til i den norske faunaen og ville slitt med å overleve i det fri, samt at de ville truet de ville dyrene som lever der fra før av.

Det som derimot blir å skje, er at pelsdyrene etter hvert blir avlivet helt til alle dyrene på farmene er utryddet. De mister dermed muligheten til å reprodusere seg og føre sine slekter videre.

Jeg tror egentlig ikke de som kjemper for en avvikling av pelsdyrnæringen ønsker at alle disse dyrene skal utryddes, men det er det som blir konsekvensen. Konsekvensen av at man ønsker å avvikle næringen fordi man mener dyrene ikke har det bra der. Men stemmer det at dyrene ikke har det bra i pelsdyrfarmene?

Nei, det gjør det ikke. Pelsdyrene i norske pelsdyrfarmer har det bra. De får dekket alle dyrs basale behov. De får for det første mat og vann, og i motsetning til deres ville slektninger, får de det til og med hver dag, flere ganger daglig.

Ville dyr ute i det fri risikerer å gå flere dager uten mat. De kan måtte lide seg gjennom perioder med sult og i verste fall dø av sult. Dette opplever ikke dyrene i pelsdyrfarmene. I tillegg får dyrene på pelsdyrfarmene dekket sine behov for husly. Husly som garantert er svært solid, en garanti ville dyr som lever i de fri ikke nødvendigvis har. Revene og minkene får også dekket sine basale behov for reproduksjon, da de får pare seg og dermed ført sine slekter videre.

Annonse

Konsekvensen av at man ønsker å avvikle næringen fordi man mener dyrene ikke har det bra der.

Utover de basale behovene, får de også dekket et behov som de ville slektningene av disse dyrene ikke får; nemlig behovet for helsehjelp. De får vaksiner for å unngå sykdom, medisin dersom de blir syke og stell av sår dersom de blir skadet.

Om de en sjelden gang skulle bli så skadet at det ikke er mulig å gjøre noe med det, så avlives de for å unngå å lide. Ute i naturen finnes det ikke en slik hjelp. Blir ville dyr syke eller skadet, må de enten pine seg gjennom sykdommen og skaden, for deretter kanskje bli frisk og bra igjen, eller så vil de lide til de dør.

Akkurat dette med skader var tidligere det sterkeste argumentet mot pelsdyrnæringen, og nok også det som har dradd så mange med i denne debatten. Å se bilder av skadde dyr, er ikke noe hyggelig syn og kan vekke sterke reaksjoner hos hver og en av oss. Også jeg syntes det var svært ubehagelig og trist å se disse bildene.

Heldigvis ser det ut til at man har fått bukt med disse problemene og at man har fått lukt ut de råtne eggene fra bransjen. Det er lenge siden vi har sett nye skrekkbilder fra pelsdyrfarmer og i en stor kontroll som nylig ble utført, viste hele 99,903 prosent av dyrene seg å være friske. Jeg tviler sterkt for at man kan finne samme høye andel friske dyr blant dyr som lever fritt i naturen.

Det eneste sterke argumentet man nå sitter igjen med i kampen mot pelsdyroppdrett, er at disse dyrene ikke får utløst sine behov for fri lek og jakt og at de ikke for utløp for sine ville instinkt. Dette stemmer nok til en viss grad, men så er det også gjort noen tiltak for å bedre på dette. Man har blant annet fått større bur med liggehyller, samt at man har innført aktivitetsobjekter som gir mulighet for lek og aktivitet.

Vi må også huske på at oppdrettsdyrene ikke lengre er ville dyr, men dyr som har vært domestisert i over hundre år og dermed ikke har helt den samme oppførselen og de samme behovene som sine ville slektninger med tanke på aktivitet og jakt. Dermed hjelper tiltakene som muliggjør lek og aktivitet på, men er nok ikke helt fullgode erstatninger for fri utfoldelse ute i naturen.

Likevel må man spørre seg; er det dette som skal felle hele pelsdyrnæringen? Er det at dyrene ikke får dekket sine behov for fri lek og jakt i fri natur så viktig at det totalt overskygger at disse har det bedre enn sine ville slektninger når det kommer til å få dekket sine behov for vann, mat, husly og reproduksjon, samt at de i tillegg får helsehjelp. Er mangel på å dekke behovet for lek og utfoldelse fullt ut det som skal være avgjørende for at én million norske pelsdyr skal utryddes?

Nei, mener jeg, det er det ikke. Disse livene er mer verdt enn som så. Hvor NOAH og Dyrevernalliansen på sine plakater «krever tomme bur» og dermed døde dyr, krever jeg fortsatt fylte bur og levende dyr! Så til regjeringen med Høyre og Frp, og med Venstre i front, oppfordrer jeg på det sterkeste; stopp avviklingen av pelsdyrnæringen og redd pelsdyrene nå!

Neste artikkel

Politiberedskap er meir enn ord