Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norskekysten – arena for strukturell vold

Flere fiskeriministre har talt for femdobling av oppdrettsnæringa fram mot 2050. Store økologiske endringer vil ramme de neste generasjonene brutalt.

Det ble solgt laks for 60 milliarder fra norske oppdrettsanlegg i 2016. Foto: Andrey Armyagov / Mostphotos
Det ble solgt laks for 60 milliarder fra norske oppdrettsanlegg i 2016. Foto: Andrey Armyagov / Mostphotos

Marine Harvest ville for to år siden okkupere havet ved Spildra i Kvænangen. Selskapet som er eid av Norges rikeste mann, betalte i 2015 24 150 kroner i eiendomsskatt til kommunen.

Med Gunnar Grytås og tidsskriftet Ottar 4/2016 som kilde: John Fredriksen kjøpte i 2011 Jøkelfjord Laks for 520 millioner kroner. I 2010 hadde selskapet ei omsetning på 245 millioner og et overskudd på 113 millioner kroner før skatt. Ved kjøpet måtte eierne av selskapet ut med over 100 millioner kroner i skatt. Kvænangen kommune regna med 39 millioner i skatteinntekt på salget. Men nei, staten "held tilbake småkommunetillegget og pengar til inntektsutjamning i tre år. Kommunen sat att med eit nettotap på 10 millionar, medan staten tente over 100 millionar på oppgjeret."

Oljeeventyret går mot slutten, men til gjengjeld skal oppdrettsindustrien sikre nasjonen inntekter. Fortjenestene har vært så eventyrlige at politikerne ikke har latt seg stoppe. Det har heller ikke eierne som derfor kan honorere sine konserndirektører himmelhøgt over vanlige lønnsmottakere. Best ut av alle i 2016 kom Alf-Helge Aarskog i Marine Harvest med 19 millioner kroner eller 36 gamger gjennomsnittslønna på 525.000 kroner i Norge.

• LES OGSÅ: Sandberg gir grønt lys for mer oppdrettslaks

Eventyrfortellerne i Sjømat Norge anført av direktør Geir-Ove Ystmark kan ved hjelp av informasjonssjefer kjøre et hardt propagandaløp. Morgenbladet har vist hvordan våkne forskere blir diskreditert. Men data fra blant annet Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet forteller om luseangrep, store utslipp av fekalier (fiskeskit) og skadelige materialer som kobber, kobolt og kadmium fra anleggene. Norway Royal Salmon ved Vargsundet fikk i høst p.g.a. ILA-smitte beskjed fra Mattilsynet om slakting av 430.00 oppdrettsfisk.

Avisa Sagat fortalte 30. januar om fisker Trond Akselsen fra Børselv som hele sitt liv har hatt Porsangerfjorden som livsgrunnlag. Etter at Nordkapp kommune har tildelt Grieg Seafood konsesjon ytterst i fjorden, med en ny på veg, frykter fiskeren at økonomien hans vi bli ødelagt. Enten må han dra mye lenger ut for å fiske – med de farer det medfører – eller så gi opp. Grieg-eierne i Bergen kunne ifølge Kapital notere seg for en formue på 8,2 milliarder kroner i 2016. Nordkapp høster nå kroner 92.400 i eiendomsskatt for tre landanlegg, kroner 0,- for havområdene og kroner 0,- i renovasjonsavgift.

En annen historie handler om fiskere i Ullsfjord nær Tromsø. Etter at Fylkestinget i Troms la ut konsesjoner til to selskap, har fiskerne klagd både på forverrede fiskeforhold og fanging av torsk og sei sprengt av pellets fra merdene. I Nordlys 18. januar kunne fiskekjøper Hans Ivar Pedersen ved Oldervik Fiskeindustri AS fortelle at fisk tatt på Ullsfjorden, nær oppdrettsanlegg, "går i oppløsning og lukter fjøs. Den er helt ubrukelig for oss." Fisken har gasset seg i pellets og muligens også fekalier (fiskeskit under merdene).

Da det i fjor sommer ble protestert kraftig under aksjon ved Karlsøy, avviste fylkesråd Ørnebakk i Troms dette kontant. Det samme gjør nå fylkesråd for næring, Ina Marie Simonsen. Hun støtter seg til utsagn fra Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet.

• LES OGSÅ: Analytikar: Laksefesten er over

Oppdrettsselskapene har gjennom staten fått gratis adgang til kystarealene.

Annonse

En viktig bok, "Experiments with Peace" (Pambazuka Press), kom ut i 2010 i samband med fredsforsker og PRIO-stifter Johan Galtungs 80-årsdag. George Kent har skrevet kapittelet 'Structural violence'. Han peker på hvordan folk med økonomisk makt kan oppnå ytterligere fordeler i kraft av politisk posisjon og innflytelse. Politisk undertrykkelse medfører strukturell vold og negativ fred framfor positiv fred. Han viser til Martin Luther King jr. som sa at "True peace is not merely the absence of tension; it is the presence of justice."

Strukturell vold er normalt ikke synlig. Men gjennom politiske vedtak som rammer den ene, og som regel svake part, oppnår andre store fordeler; penger, sosial beundring, rett til å skaffe seg eiendom, og aktuelt her; havområde. Dessuten – rike muligheter til å påvirke og enda til, kanskje korrumpere media: Money talks! Oppdrettsselskapene har gjennom staten fått gratis adgang til kystarealene. De har håvet inn fantastiske pengebeløp og etterlatt lokalbefolkninga ødelagte fiskefjorder. De store taperne blir kommende generasjoner.

• LES OGSÅ: God start på året for sjømateksporten

Majken Juul Sørensen, har skrevet tydelig om temaet i boka "På barrikaderne for fred. Inspirerende historier om ikkevold." "I motseting til direkte vold, så opstår "strukturell vold" uden at nogen har haft til hensigt at skade andre fysisk – for eksempel når mennesker dør av mangel på lægehjelp, mad, rent vand eller medicin. (...) Strukturell vold dræper langt flere enn den direkte fysiske vold, og er ofte identisk med hvad mange opplever som "uretfærdighed". Det er strukturelle forhold som gør at så mange mennesker i verden har absolut ingenting, mens andre har så ubegribelig store rikdomme." (Irene Publishing 2012:251)

Er det noen som kjenner seg igjen?

"Kulturell vold er de tankemønstre og kulturelle oppfattelser, som gør direkte vold og strukturell vold mulig.(...)De som profiterer på at opretholde de eksisterende strukturelle forhold, bruger alle midler for at beholde privilegierne og undgå å dele overfloden med den andre." Merk også:

"Hvis man genem at undlade at handle, bidrager til at opretholde en skadelig status quo, så er man også medansvarlig for resultatet."

Naturvernforbundet, World Wildlife Fund og Miljøvernforbundet har kastet viktig lys over skadene. Fiskebæsjen på havbotn bygger opp "fjell" av organisk materiale som fører til at kysten blir storprodusent av metan (CH4) med færre marine organismer inntil dødt hav. Men flere advarsler er på veg.

Neste artikkel

Full stans av norsk eksport til India