Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

KrFs valgkampbløff om Viken

Når majoriteten av de folkevalgte vil komme fra folketunge områder i dagens Akershus, vil tjenester og arbeidsplasser enkelt kunne bli sentralisert eller nedlagt i utkantene.

Snudde: Partileder Knut Arild Hareide og KrF var kritisk til etablering av region Viken, men ombestemte seg i høst. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Snudde: Partileder Knut Arild Hareide og KrF var kritisk til etablering av region Viken, men ombestemte seg i høst. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

KrFs leder Knut Arild Hareide sa følgende i partilederutspørringen på NRKs Politisk kvarter, kun 11 dager før valgdagen: “Alle er enige i at strukturen som ligger rundt Oslofjorden ikke kan være endelig med det som ligger der. Regionene er for forskjellige.”

Tirsdag 21. november ble det derimot klart at KrF likevel ikke vil gi støtte til å se på regionreformen på nytt. Dermed sitter vi igjen med et bilde av et KrF som sier en ting i valgkampen og noe annet rett etter velgerne har avgitt sine stemmer. Dette er useriøst, ikke tillitvekkende og er kun med på å styrke politikerforakten.

Kommunalpolitisk talsmann for KrF, Torhild Bransdal, begrunner i Politisk kvarter 22. november avgjørelsen om å ikke endre de nye regionene med at KrF følte seg bundet av avtalen KrF gjorde med Høyre, FrP og Venstre før ferien. Dermed forsterker Brandsdal bildet av Hareides uttalelser i valgkampen som kun desperate forsøk på å bløffe til seg velgere.

KrFs fylkeslag i både Østfold og Buskerud har sagt at den gigantiske Viken-regionen må deles opp eller droppes. KrF svikter dermed også egne partifeller og befester seg som et elitestyrt sentraliseringsparti som dilter etter liberale høyrekrefter.

Viken blir giga-regionen ingen vil ha. Fylkestingene i Buskerud, Akershus og Østfold har alle vedtak mot sammenslåing. Dermed blir Viken en udemokratisk tvangssammenslåing. Samtidig har Høyre og Fremskrittspartiet ved en rekke anledninger uttalt at de ikke er for verken Viken eller fylkeskommunen som folkevalgt nivå, og at dette dermed kun er Venstre og KrFs prestisjeprosjekt.

En rekke kommuner og fylker spilte tidlig i reformprosessen inn positive signaler om større fylker, men på det premiss at det skulle komme større oppgaver dagens fylkeskommuner ville blitt for små til å håndtere. I vår fikk vi fasiten. Fylkene får tildelt småoppgaver, som de fint ville vært kapable til å håndtere med dagens struktur. I tillegg står fylkene i fare for å miste ansvaret for tannhelse.

At dette skulle være en reform for å flytte avgjørelser og oppgaver nærmere folk, var derfor ren bløff som naive politikere bet på. Høyre og FrP vil ikke ha dette nivået, og er derfor ikke villige til å gi det oppgaver av betydning heller. Dette har vi i Senterpartiet påpekt gang på gang.

Gigant-regionen Viken vil strekke seg fra Hardangervidda til Hvaler, og inneha hele 1,2 millioner innbyggere. Vi får dermed en ekstremt fragmentert regionstruktur, der kjøttvekta, sentrale områder i Viken, vil suge til seg makt, penger og tjenestetilbud. Som folkevalgt i Buskerud og Nedre Eiker, ser jeg at dette vil få katastrofale sentraliserende effekter for hele Buskerud, inkludert den folketunge Drammensregionen.

Fylkene får tildelt småoppgaver, som de fint ville vært kapable til å håndtere med dagens struktur.

Annonse

Over 170 arbeidsplasser vil forsvinne fra Drammen og Buskerud til Lysaker i Akershus og et ikke fastsatt sted i Østfold. Dette er dramatisk fordi Drammensregionens funksjon som motoren i Buskerud vil svekkes kraftig.

Buskerud har særegenheter som krever egne prioriteringer, av folkevalgte med lokalt engasjement og lokalkunnskap. Når majoriteten av de folkevalgte vil komme fra folketunge områder i dagens Akershus, vil tjenester og arbeidsplasser enkelt kunne bli sentralisert eller nedlagt i utkantene. Når man kommer til en korsvei der Viken må spare penger, vil det være en enkel oppgave å strukturrasjonalisere tilbud innen blant annet skole og tannhelse.

I dag er det seks tannhelseklinikker i Hallingdal. Det vil bli særs enkelt å slå sammen disse til én for politikere fra Fredrikstad og Lillestrøm som kun vil se på Hallingdal som en liten del av et stort kart.

Det er et stort etterslep på fylkesveinettet i alle de tre fylkene. Gjennom en giga-region vil det bli tøffere kamp om midlene, og det vil bli de sentrale strøka som står fremst i rekken når pengene skal deles ut. At for eksempel den nesten forfalne FV287 i Sigdal skal bli prioritert mer enn den allerede gjør i dag, i Viken, vil være totalt urealistisk.

Det samme gjelder kollektivtilbudet. Hvorfor skal man satse på flere bussruter i Hallingdal og Numedal når det bor tolv ganger så mange mennesker på Romerike? Store systemer gjør mennesker små, og dette vil kun føre til mindre legitimitet til fylkeskommunen som folkevalgt nivå., helt etter Høyre og Fremskrittspartiets plan.

KrF sa en ting i valgkampen og gjorde noe annet like etterpå. Det vil straffe seg for dem ved neste korsvei. Senterpartiets grunnleggende samfunnssyn handler om at spredning av makt, tjenester og kapital gir små forskjeller mellom folk. Vi fremsto ved valget som et jordnært politisk redskap for folk som ville ha tjenester nær seg. Derfor fikk vi forsterka tillit og makt. Det i seg selv burde vært et signal til KrF om at de er ute av kurs som sentrumsparti, som tradisjonelt har stått nært Senterpartiet.

Så kjære KrF, det er fortsatt ikke for sent å snu og ta til fornuften.

Neste artikkel

Varslingsrutiner i Senterpartiet bør endres, mener partiveteran