Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ikke kall Frp populistisk

Det er fortsatt slik at Frp framstår som et parti som forsvarer interessene til vanlige arbeidsfolk og folk flest – mot elitene.

Siv Jensen leder ikke et populitisk parti, selv om Frp blir omtalt slik, skriver Noralv Veggeland. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Siv Jensen leder ikke et populitisk parti, selv om Frp blir omtalt slik, skriver Noralv Veggeland. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Frp blir omtalt som et populistisk parti og har godtatt som det. Representantene for partiet liker å framstå som det nye sosialdemokratiet i sin falske forkledning. Riktignok er det slik at de omfavner fremmedfiendtlige holdninger, og dette gir på et vis en stemme til nordmenn som deler denne holdningen, men som har kjent seg ute av stand til å hevde disse fordommene.

Sylvi Listhaug har med sin fremmedfiendtlige og hatske språkbruk derfor betydelig oppslutning i visse kretse av befolkningen, mens Per Sandberg tapte slik oppslutning straks da han i blomstrende tale roste Iran og det iranske folk, og har en norsk-iransk kjæreste.

Frp har nå vært i regjering i fem år og med Siv Jensen som finansminister. Det er tid nok til å bli vurdert etter hva partiet gjør. Sannheten er at partiet har vært nådeløs mot arbeidsfolk på alle fronter. Frp er omtrentlig like populistisk som partiet er for likestilling – det vil si ikke i det hele tatt.

Vi kan starte med skattepolitikken. Der har Frp vært for et skattekutt som bare kommer de rike med formue til gode, samt de store selskapene. Formuesskatten har falt dramatisk, og ikke noe er gjort fra partiets side for å øke lønninger og fremme fast ansettelse og trygghet for folk ute i arbeidslivet.

Partiet hevder at også inntektsskatten er senket for alle. Det blir fullstendig tilslørende og usant. Noen små prosentpoeng senkning gir nemlig høyinntektsgrupper millioner av kroner i skattelette, men de med lave inntekter får noen få hundre kroner. Slik virker prosentpolitikken. Den sosiale og økonomiske ulikheten i Norge har vokst med Frp i regjering, viser nasjonal statistikk og OECD-tall.

Flere ting virker i den samme retningen. Vi har for eksempel elavgiften. Selv om Siv Jensen har tatt ut rekordmye oljepenger til infrastruktur og dyr offentlig byarkitektur, har hun måtte øke elavgiften kraftig for vanlig folk for å dekke denne bruken. Vi går en mørk tid framover og til vinteren med rekordhøye utgifter til strøm som alle må ha – og tørkesommeren er ikke årsaken, men elavgiften.

I 2017 tok hun inn 40 prosent mer i elavgifter enn den rødgrønne regjeringen gjorde. Dette rammer vanlige familier hardt økonomisk.

Dessuten er Frp det fremste politiske partiet for privatisering av offentlige velferdstjenester.

I landbrukspolitikken gjelder for Frp en politikk for sentralisering med støttetiltak som prioriterer stor gardsbruk, og medfører avvikling av små og mellomstore. Ideen om «hele landet i bruk» er fjern for Frp som er mest opptatt av effektivisering og produktivitet. Derfor satsing på sentralisering, stordrift og bedriftsøkonomisk gevinst, uten å ta hensyn til samfunnsmessige kostnader. Det er alvorlig krise i jordbruket etter tørkesommeren i Sør-Norge. Det røyner på ikke minst for de mindre brukene. Men det kommer ingen krisepakke fra Frps landbruksminister til tross for intens bønn fra bøndene og deres organisasjoner.

Videre har vi helsepolitikken til Frp som rammer mange av oss. Det satses på kostbar privat helseforsikring. Det blir de rike som har råd til det. Og videre: De rike med slik forsikring gis prioritet ved sykehusinnleggelse framfor de med dårlig råd og uten privat helseforsikring. Ifølge Storebrand Forsikring loves det; «med helseforsikring får du spesialistbehandling innen 14 dager». Det begrunnes med at sykehuskøen må ned, men konsekvensen er at de rike tillates å snike i denne køen. Ikke mye populisme i denne tenkningen.

Det er heller ingen populisme til grunn for forkortningen av liggetiden på sykehusene som har funnet sted. Dette rammer hardest de svakeste, eldre, enslige uten nære pårørende og fysisk svekkede. Det er dokumentert at pasienter «ferdigstilles for utskrivelse» som det heter, for tidlig. De kommer hjem eller til et kommunalt sykehjem. De blir dårlig igjen og må innlegges på sykehuset på nytt. Dette kan fortsette om igjen og om igjen til tross for lidelser og uro det medfører.

Dessuten er Frp det fremste politiske partiet for privatisering av offentlige velferdstjenester. Det betyr effektivisering og rasjonalisering av drift for å maksimalisere profitt til de private eierne av barnehager, barnevern, eldreomsorg og lignende. Eierne er storkapitalister, med selskaper gjerne registrer i skatteparadiser. Profitten hentes fra de skattepengene vi alle betaler inn til fellesskapet.

Profittjaget har også en annen side. Det rammer de ansatte som tvinges til dårlige arbeidsbetingelser for å redusere de variable kostnadene knyttet til arbeid.

Til slutt: Ikke omtal Frp som populistisk som gir partiet en folkelig forankring. Det gir partiet en ære det ikke fortjener. Frp lurer sin tilhengere, og trenger ikke hjelp til det.

Neste artikkel

Jordbruksoppgjøret 2022 er ingen ny retning