Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hvorfor er ulv viktigere enn husdyr?

Er ulven så viktig at den skal avgjøre husdyrbøndenes driftsmåter?

Hva er viktigst av ulv og dyr på beite, spør kronikkforfatteren. Foto: Paul Kleiven / SCANPIX
Hva er viktigst av ulv og dyr på beite, spør kronikkforfatteren. Foto: Paul Kleiven / SCANPIX

I Nationen mandag 4. juni svarer Thomas Cottis og Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet et innlegg jeg hadde i Nationen 15. mai. For ordens skyld; jeg er kun et betalende medlem i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk (FNR).

Jeg er selvfølgelig enig i hva denne organisasjonen står for, men innlegget dere sikter til er jeg alene om.

Jeg vil gjerne utfordre dere på å fortelle hvilke forbedringspotensial seminaret dere holdt på Hamar tirsdag 7. mai vil ha for problemet ulv/husdyr? Etter det jeg har lest om seminaret, handler det om at noen forskere fra Nibio og Høgskolen i Innlandet forteller sauebøndene at de bør gå over fra sau til ammekyr i områder med mye ulv.

Det var derfor jeg stilte spørsmålet om det er ulven som skal bestemme hvilke husdyr bøndene skal drive med i framtida.

Dere skriver: “Folkeaksjonens skribent var ikke til stede på fagseminaret. Han har imidlertid laget seg en egen versjon av hva som skjedde der. Særlig har det falt han tungt for brystet at Naturvernforbundet hadde med fagfolk som beskriver hvordan bønder med utmarksressurser i områder med ulv, kan være bedre tjent med å gå over til storfe enn å forsøke å fortsette med sau.”

Overfor bøndene gir dere et inntrykk av å gi blaffen i om ulven river i hjel husdyrene deres.

Jeg tror neppe det har falt noen tungt for brystet om dere har kastet bort penger på såkalte fagfolk for å fortelle sauebøndene at de bør gå over fra sau til ammeku. Og dere mener tydeligvis at ulven er så viktig at all beiting utmarka må skje på dens betingelser.

Når dere viser til hva man ble tvunget til på 1800-tallet for å utrydde disse skadegjørerne, ramser dere opp en del momenter som tilsier at det er umulig i 2018, og henviser blant annet til folkeflertallet og Stortingsflertallet.

Ja, hvis folkeflertallet, som for det meste består av den urbane del av befolkningen, og som ikke har noe forhold til dem som er med å skaffe dem mat på bordet skal bestemme, blir det umulig. Jeg er sikker på at stortingsflertallet etter hvert vil finne ut at denne ulveterroren mot husdyrbøndene ikke kan fortsette.

Jeg stiller spørsmålet igjen. Er ulven så viktig at den skal avgjøre husdyrbøndenes driftsmåter? Gjør det ikke inntrykk på dere å ha sett alle innslagene i media gjennom mange år, med haugevis massakrerte sauelik, og noen som fremdeles lever og sleper seg fram med avrevne jur og tarmene på slep?

Eller når dere ser slike bilder som verserte på internett i vinter, av elgen som var så fordervebitt i hodet av ulv, og da spesielt i mulepartiet, at den umulig kunne få tatt til seg føde?

Slik hadde den gått i mange dager før noen tilfeldigvis traff på den og fikk satt en stopper for lidelsene. Og hvordan kan dere som kaller dere naturvernere ønske at det dyret som forårsaker alle disse forferdelige tragediene skal kunne få bedrive sine morderraid i all framtid?

Å verne dette dyret som forvolder så mye lidelser ser dere tydeligvis som noe av deres viktigste oppgave som naturvernere. Å verne ulven virker det som har blitt en besettelse hos den nåværende generasjons representanter i Naturvernforbundet, og det viser at alt som heter sunn fornuft er fraværende.

Jeg greier ikke å fordøye at de som kaller seg naturvernere kan godta så mye grusomheter som ulven forvolder i naturen. Kan dere prøve å sette dere inn i hvilke forferdelige opplevelser det er for mange husdyrbønder å finne dyrene de har gått og stelt gjennom en lang vinter som massakrerte lik? Når disse dyrene endelig har kunnet få nyte friheten til å kunne gjøre seg godt av den verdifulle og varierte plantekosten som bare finnes i våre utmarker, og omgjøre den til det beste og sunneste kjøttet som er å oppdrive. Det er da marerittene begynner.

Kan det ikke tenkes at det gjør noe med nattesøvnen for bøndene? Er dette noe som affiserer dere i det hele tatt? Overfor bøndene gir dere et inntrykk av å gi blaffen i om ulven river i hjel husdyrene deres.

Så lenge det finnes ulv i landet vil vi oppleve slike grusomheter. Uansett hor mange seminarer om dette emnet Naturvernforbundet arrangerer. Og uansett hva slags husdyr som blir sluppet i våre beitemarker.

Helt til slutt vil jeg sitere noen kloke ord fra Arnulf Øverland: “Du skal ikke så inderlig vel godta den urett som ikke rammer deg selv".

Neste artikkel

Delingsforbudet svekker landbruket