Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hvordan forvalter Tine bondens verdier?

De siste ukene har jeg fått en del henvendelser om hvorfor Tine velger å etablere et eget Jarlsberg-meieri i Irland.

Også Irland har høy landbrukskompetanse og god kvalitet på råvaren, skriver Tine-styreleder Trond Reierstad, her ved Dairygold sitt meieri i Irland. Foto: Hilde Lysengen Havro
Også Irland har høy landbrukskompetanse og god kvalitet på råvaren, skriver Tine-styreleder Trond Reierstad, her ved Dairygold sitt meieri i Irland. Foto: Hilde Lysengen Havro

Tines mål er å skape størst mulig verdi av eiernes melkeproduksjon nå – og i framtida. Så – hvilke verdier kan en slik beslutning skape for norske melkeprodusenter?

Vurderingen bak nytt anlegg utenfor Norge startet tidlig 2016 hvor eierne ble informert om bortfall av eksportstøtte og mulig veier videre med bakgrunn i WTO-avtalens føringer. Den endelige beslutningen om investering ble tatt nå i desember 2017 som er blitt godt dekket i media.

La meg først understreke: TINE-bøndene eier betydelige verdier internasjonalt. Jarlsberg er Norges mest kjente merkevarer innen mat og finnes i ostedisken over store deler av verden (i Australia er Jarlsberg den mest solgte importosten, og hver australier spiser i snitt 100 gram i året). Tines eiere har gjennom mange år har bidratt til å bygge ostens renommé gjennom eksporten, og det skal vi være stolte av.

Jarlsberg som merkevare ligger i dag på et høyt prisnivå internasjonalt. Markedsanalyser og erfaring fra de viktigste markedene viser at det er vanskelig å heve prisen på Jarlsberg uten et betydelig volumfall. De prisene vi trenger for å gjøre Jarlsberg produsert på norsk melk lønnsomt internasjonalt, ligger over det markedet er villig til å betale. Og hvis volumene faller, faller også verdien av det vi har skapt internasjonalt.

• LES OGSÅ: Tine satsar fleire titals millionar euro i Irland

Når så eksportstøtten faller bort i 2020, må Tine avvikle sin eksport av Jarlsberg. Det er dessverre ingen vei utenom. Valget står derfor mellom å la verdien av merkevaren Jarlsberg forvitre, eller satse videre internasjonalt.

Tines styre, som består av representanter for Tines eiere, har valgt det siste. Vi bygger et nytt meieri i Irland med kapasitet til å produsere 20.000 tonn Jarlsberg i året. Målet er å sikre og forsterke salget av Jarlsberg®utenfor Norge – til glede for alle dem som elsker Jarlsberg – og våre eiere i Norge.

Mange er ikke klar over at merkevaren Jarlsberg står for en betydelig del av Tines omsetning. Internasjonalt omsetter Tine for 2,9 milliarder kroner med kunder i mange land. Det er en verdi vi ikke kan kaste bort. Samtidig er dette et godt utgangspunkt for videre vekst – ikke bare for Jarlsberg®, men også for andre produkter med internasjonalt potensial i Tine.

Det er heller ikke slik at osten har vært markedsført som norsk – merkevareverdien har vært knyttet til smak, unik resept og ostens kvaliteter. Vi må ikke bruke midler til å selge osten på en annen måte, men vi må styrke markedsarbeidet gjennom økt nærhet til markedene.

Flere av oss har vært bekymret om vi klarer å beholde merkevarestyrken når melka er produsert i Irland. Få land er så langt fremme på dyrevelferd, dyrehelse og antibiotikabruk som Norge. Men Irland har også høy landbrukskompetanse, er langt fremme på miljø – og kvaliteten på råvaren er god.

Valget står derfor mellom å la verdien av merkevaren Jarlsberg forvitre, eller satse videre internasjonalt.

Annonse

Tine vil stille like strenge krav til kvaliteten på melka i utlandet – akkurat på samme måte som vi gjør i Norge. Sammen med mange andre innen matproduksjon har Tine vært sentral for å styrke kvalitet og dyrehelse i Norge. Vi tror dette også er kompetanse som vil komme Jarlsberg til gode om vi velger å produsere i utlandet, ikke bare i produksjonen, men også i hele verdikjeden.

Vår kanskje største bekymring har vært hva som skal skje med norsk melkevolum, og de norske meieriene som i dag produserer Jarlsberg for eksport. Jarlsberg for det norske markedet skal selvsagt fortsatt produseres på norsk melk i Norge.

Vi blir flere mennesker i Norge med stadig økende kjøpekraft. Det gir muligheter for vekst i det norske markedet. Tines viktigste oppgave mot 2020 vil være å skape mer innovasjon, men også styrke konkurransekraften til våre produkter i Norge.

Dette kan være en like stor utfordring for norsk melkevolum fremover at importen av meieriprodukter øker som at eksporten av Jarlsberg stanses. Her har myndighetene en viktig oppgave for alle norske meieriaktører – konkurransekraften til norsk melk må økes!

• LES OGSÅ: Tine dreper merkevaren Jarlsberg, skriver Hilde Charlotte Solheim.

• LES OGSÅ: Det er ikke riktig at ost produsert i utlandet ikke har bidratt til merkevaren Jarlsberg slik den er i dag, skriver Lars Galtung i Tine.

Tine skal gjøre sitt for å utvikle nye merkevarer innenfor ulike meierisegmenter. Vi må ta høyde for at det kan bli tilpassing av melkevolum i forbindelse med overgangen, men jeg mener også at det er gode muligheter for å erstatte eksportvolumet gjennom vekst i det norske markedet.

Som styreleder i Tine – og melkeprodusent, skulle jeg gjerne sett at hvert eneste Jarlsberg-ost internasjonalt var laget av verdens kanskje fineste melk fra Norge. Når det ikke er mulig, lar jeg meg likevel begeistre over at Tine og norske melkebønder eier en merkevare som gleder forbrukere over hele verden – og som fremdeles vil være en av Norges fremste merkevarer på den internasjonale matscenen.

Neste artikkel

FN til Nationen: – Land som er avhengig av matimport er sårbare