Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hold GMO-debatten faktabasert

Vi bør holde debatten om GMO på et faktabasert nivå, og ikke spre myter og desinformasjon, skriver Sigmund Berg i denne kronikken.

Forbud: Norge har et strengt regelverk for innføring og dyrking av GMO-er. Det hindrer innovasjon og kan ikke være til fordel for landbruket. Foto: Mihajlo Maricic / Mostphotos
Forbud: Norge har et strengt regelverk for innføring og dyrking av GMO-er. Det hindrer innovasjon og kan ikke være til fordel for landbruket. Foto: Mihajlo Maricic / Mostphotos

16. mars hadde Birte Usland, styremedlem i Norges Bondelag, en kronikk i Nationen om genmodifiserte organismer (GMO) i landbruket.

Hun skriver blant annet at dette er en viktig debatt som handler om fremtidens matproduksjon. Det har hun helt rett i! Derfor bør vi holde debatten på et faktabasert nivå, og ikke spre myter og desinformasjon.

Birte Usland skriver at vi trenger «mer kunnskap om de langsiktige konsekvensene på helse og miljø». Amerikanske National Academies of Science lagde en omfattende rapport der de blant annet gikk igjennom hundrevis av vitenskapelige artikler, i tillegg til kommentarer fra aktivister og andre. De kom fram til at det ikke finnes noe bevis for at mat som inneholder GMO er mer skadelig enn annen mat.

Faktisk har også Verdens helseorganisasjon (WHO), den europeiske myndighet for mattrygghet (EFSA), den amerikanske myndigheten for mattrygghet og legemidler (FDA) og den norske Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) alle kommet til samme konklusjon om at GMO er like trygt som annen mat.

Usland skriver at små endringer i arvestoffet kan gi store forandringer. Dette er sant, men gjelder i minst like stor grad konvensjonelle frø som GMO-frø, ettersom man faktisk får mange flere og utilsiktede mutasjoner ved tradisjonell avl enn ved genmodifisering/-redigering. Etter all denne forskningen på genmodifisering gir det derfor liten mening å be om forskning som er føre-var, slik Usland gjør, ettersom man allerede har vist at GMO-er er trygge.

Usland skriver også at vi vil utsette naturen for press ved å introdusere GMO-er. Det er nå slik at en åker er en åker, uansett hva som dyrkes der. Forskere fant faktisk at det er større biologisk mangfold i åkre med såkalte bt-GMO-er enn i åkre med konvensjonelle planter.

Dessuten har vi både i moderne tid og gjennom historien avlet frem planter som ikke engang ligner på sine naturlige motparter, ettersom vi ønsker store og mange frø. Dette er svært ugunstig for planter som konkurrerer i naturen. Dermed vil planter som er avlet frem, uansett om de er konvensjonelle eller genmodifiserte, ha minimale sjanser for å spre seg i naturen.

Dermed vil pris og etterspørsel styre hvilke GMO-er som blir dyrket i Norge.

Annonse

Usland er styremedlem i en organisasjon for bønder. Hun bør vite bedre enn de fleste at bønder ikke er dumme, og ikke vil dyrke noe de vet de taper penger på. Dette innebærer også at frø som ikke lønner seg, ikke vil bli solgt. Dette gjelder også GMO.

Dermed vil pris og etterspørsel styre hvilke GMO-er som blir dyrket i Norge, samtidig som det også vil sikre et GMO-fritt alternativ så lenge det er et marked for det. Bønder trenger ikke å sprøyte så mye på poteter som er resistente mot tørråte, og dermed vil det lønne seg økonomisk.

Dagens genteknologilov er i praksis et forbud. I tillegg er vi et lite og sært marked. Derfor er det lite sannsynlig at produsenter av frø og andre produkter vil lage GMO-er som er tilpasset kun norske forhold. Forbudet hindrer også innovasjon, og da vil vi heller ikke få GMO-er som kan være fordelaktige for det norske landbruket. Dessuten, hvis Usland vil forby mat på bakgrunn av etiske og samfunnsmessige spørsmål er det merkelig at hun ikke vil forby for eksempel potetchips, som stort sett kun bidrar til fedmeepidemien.

Usland har helt rett i at regulering styrer hva slags utvikling vi ønsker. Med dagens genteknologilov styrer vi utviklingen i retning av et samfunn som ikke får kjenne godene av genredigering. Vi får heller ikke en industri som lager GMO-er tilpasset norske forhold.

Det er et like sterkt konsensus blant forskere om at GMO er trygt som at klimaforandringene er menneskeskapte.

Klima-aktivisten Mark Lynas er en av de som innser det hyklerske i å være klimaaktivist, og samtidig være motstander av genmodifisering. Han oppfordrer oss til å stole på forskerne og vitenskapen, og uttaler at «hvis du vaksinerer barna dine og anerkjenner klimaforandringene, må du slutte å være redd for GMO».

Neste artikkel

– Situasjonen i norsk landbruk og økende grensehandel er en giftig cocktail