Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Direct Action Everywhere Norge: Historieløst av Nationens Hans Bårdsgård om veganere

Hans Bårdsgård forsøker å fremstille veganere som en religiøs sekt. Dessverre ender Bårdsgård selv som en historieløs svovelpredikant. Her er ti fete feil.

Katastrofe: Med dagens kjøttforbruk spiser vi oss mot katastrofe, skriver innsenderen. Foto: Siri Juell Rasmussen
Katastrofe: Med dagens kjøttforbruk spiser vi oss mot katastrofe, skriver innsenderen. Foto: Siri Juell Rasmussen

Første påstand: "Veganere fornekter sine hoggtenner." Mennesker har ikke hoggtenner, men hjørnetenner. Hoggtenner er forbeholdt helt andre dyr. Kanskje har vi hatt større hjørnetenner, men de har blitt mindre, mye grunnet kosthold. Det er ubeleilige fakta hvis man skal raljere over plantebasert mat.

«Veganister har sett lyset». Veganisme er et livssyn, men ikke mer religion enn hva kjøttspising er. Veganere flest har vært kjøttetere, inntil de av ulike grunner – typisk etikk, miljø, helse - så at de klarer seg på et plantebasert kosthold.

Vi deler mer enn 95 prosent arvemateriale med andre primater.

«Dyr er dyr», mennesker er noe annet …, men veganere «forlanger at vi slutter å danse rundt gjøkalven og tar et trossprang.» Bårdsgårds kunnskapsnivå er gammeltestamentarisk. Charles Darwin påpekte: «The difference in mind between man and the higher animals, great as it is, certainly is one of degree and not of kind” (The Descent of Man). Fundamentalister har siden forsøkt å latterliggjøre Darwin. Men moderne genetikk har gitt Darwin rett: Vi deler mer enn 95 prosent arvemateriale med andre primater. Det som kanskje gjenstår er menneskelig intellektuell uredelighet, men ettersom også andre aper kan bedra sine frender får Bårdsgård heller ikke ha dette i fred fra dyra. Om man aksepterer at det kun er gradsforskjeller mellom menneske og dyr, hvorfor skal den ene ha rettigheter og den andre ikke?

"Veganismen oppsto på 1970-tallet, fra «kirkefedrene» Singer og Ryer." Veganismebegrepet ble introdusert rundt 1945. Tankegodset er mye eldre både i øst og vest. Pythagoras påpekte tidlig at det er feil å slakte og spise dyr, med følgende tillagte sitat: «“As long as man continues to be the ruthless destroyer of lower living beings he will never know health or peace.” Sokrates og Platon med flere, har argumentert lignende mot slakt og bruk av dyr.

Annonse

"Slik Talliban-tilhengere ødela Buddhastatuene i Afghanistan forsøker veganere å ødelegge historieformidling på Eidsvoll." Dette er drøy retorikk og ukritisk journalistikk. Museets påstand om at slakten var «folkeopplysning» er historieløs begrepsbruk. «Folkeopplysning» kom fra klassekampens tid og skulle gi motmakt til folket, mot de herskende klasser. Eidsvoll museums griseslakt har intet av det. Nakent tilbake står blod og sirkus til folket.

"Demonstrantene hevdet i etterkant at de ble fysisk angrepet…Det var bare tull." Alle kan se demonstrasjonen og publikums handlinger strømmet i sanntid. Demonstrantene brukte sin grunnlovfestede ytrings- og demonstrasjonsrett. Publikum viste en mørk side som drittkastere og angripere. Kanskje er det denne menigheten Bårdsgård preker til?

"Pave Urban II ville vært imponert over demonstrantene." Mye er tillagt Pave Urban II, det meste er historisk tvilsomt, også muslimers barnedrap. Paven skal også ha sagt at honning og melk ventet i det hellige land på de som stormet det for ham. Veganere ville ikke latt seg lokke, men Bårdsgårds disipler er en annen sak.

"Det avholdes «vekkelsesmøte» for veganere ved «Cube of Truth». Dette er møter med informasjon om industrielt dyrehold. Dagens industrielle dyrehold er noe helt annet enn oldemors gårdsdyrehold. At flere får kunnskap om forholdene som dagens bønder og dyr lever under er formålet med Cube of Truth.

"Veganere tvinger hunder til å spise vegansk mat og dyr tjener som lerret for å projisere egen trosutøvelse, et dyreplageri forkledd som religiøs kult." Noen gir hunden vegansk dyrefôr, andre ikke. Veganere er ingen ensartet gruppe, men det vil Bårdsgård ha deg til å tro. Det helliger at Bårdsgård bruker samme retorikk om veganeres «dyreplageri» som han tilla Urban II for å hisse til korstog.

"For 100 år siden ville et vegansk kosthold gitt massedød." Veganismen er gammel, men hvordan samfunnet var før er et dårlig argument i dag. I dag er forbrukerpresset på matprisene enormt. Det gir effektivitetspress på bonden. Det industrielle dyreholdet er en konsekvens. Dette dyreholdet er en av vår tids største problemer. Med dagens kjøttforbruk spiser vi oss mot katastrofe.

FNs klimapanel har gitt oss 12 år på å kutte klimautslippene hvis vi vil ha en levelig fremtid. Med kjøttproduksjonens klimafotavtrykk, kommer vi ikke utenom kutt i dette. Uten et levelig miljø er det liten vits å være for eller mot dyr, eller slakt. I motsetning til Bårdsgårds artikkel, er sammenhengen mellom dyrehold og miljøet ingenting å le av. Men det viser Bårdsgård ingen interesse for.

Neste artikkel

Økokrim meiner Norun Haugen brukte nødrett